SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Hodnotiace kritéria na rok 2021

O podujatí
0

Ceny  v jednotlivých kategóriách udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií.

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:
- prínos k technickému rozvoju v oblasti IT
- prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku
- účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie
- podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)      

Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:
- inovatívnosť a originálnosť
- dizajn a úžitkové vlastnosti
- prínos pre cieľovú skupinu
- využívanosť                                                                                         

Kritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:
- prínos pre cieľovú skupinu
- originálnosť a unikátnosť riešenia
- efektivita vynaložených prostriedkov
- využívanosť výsledkov projektu
- referencie projektu                                                                            

V hlavnej kategórii IT FIRMA roka 2020 sa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček zostavujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE/NEXTECH). Hlavným kritériom na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem v odvetví informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.

Z týchto firiem sa vyberá 100 s najvyššou EBITDA, teda ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Vybraté spoločnosti sa následne hodnotia z hľadiska výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov môže spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov podľa toho, ako sa umiestnila v rebríčku pri jednotlivých ukazovateľoch. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400. Hodnotia sa spoločnosti, ktorých účtovná uzávierka za predchádzajúci rok bola najneskôr do 31. 8. aktuálneho roku zverejnená v Registri účtovných uzávierok.

Redakcia

Všetky autorove články
IT GALA

Pridať komentár