SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Súťaž o IT Firmu roka 2020 a IT Projekt, IT Produkt, IT Osobnosť a IT NEO roka

O podujatí
0

IT GALA je najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií, ktoré sa každoročne organizujú už od roku 2001. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu NEXTECH a portálu NEXTECH.sk. Slávnostný večer IT GALA prebiehal za približne 750 účastníkov - zástupcov najvýznamnejších firiem info-komunikačného priemyslu, vedúcich predstaviteľov štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora. 

slávnostného večera je aj súťaž, do ktorej prihlasujú spoločnosť svoje nominácie vyplnené nasledovnými dotazníkmi:

IT osobnosť 2020 IT produkt 2020 IT projekt 2020
                                                                                                     

Vyplnené dotazníky posielajte do 28. augusta 2020  na adresu lgebauerova@nextech.sk .  .Na základe údajov z dotazníkov odborná porota najprv zostavuje širšiu platformu, potom hlasovaním zostavuje užšie nominácie troch osobností, troch produktov a troch projektov bez určenia poradia.

Ceny v jednotlivých oblastiach oddeľujú neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v informačných technológiách a telekomunikáciách. Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku. 

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:

- prínos k technickému rozvoju v oblasti IT
- prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku
- účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie
- podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)      

Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:

- inovatívnosť a originálnosť
- dizajn a úžitkové vlastnosti
- prínos pre cieľovú skupinu
- využívanie                                                                                         

Kritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:

- prínos pre cieľovú skupinu
- originálnosť a unikátnosť riešenia
- efektivita vynaložených prostriedkov
- využitie výsledkov projektu
- referencie projektu

Kritéria hodnotenia IT NEO roka:

- medziročný rast
- inovatívnosť spoločnosti (služby a produkty)
- medziročný rast počtu zákazníkov, resp. nové služby a produkty uvedené na trhu, vstup na nové trhy v roku 2019, medziročný rast počtu zamestnancov
- inovatívnosť pracovného prostredia, spoločenský prínos, postoj k spoločenskej zodpovednosti, environmentálny rozmer

V kategórii IT FIRMA roka 2020vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček zostavujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (NEXTECH/PC REVUE). Hlavným kritériom na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem v odvetví informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavný predmet podnikateľskej činnosti. Z týchto firiem vyberá 100 s najvyššou EBITDA, teda ziskom pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou. Vybraté spoločnosti sa následne hodnotia z hľadiska výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov môže spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov podľa toho, ako jednotlivé sa umiestnila v rebríčku pri ukazovateľoch. Maximálny možný počet bodov pre maximálnu spoločnosť je 400. Hodnotia sa spoločnosti,

 

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
IT GALA

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať