PANASONIC PANASONIC PANASONIC

IT štúdium musí reagovať na požiadavky trhu

Informatizácia
1

Svet informačných technológií prechádza inováciami, ktoré reflektujú potreby celej spoločnosti. Je dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie s IT odbormi reagovali na súčasné trendy v IT priemysle. Spoluzakladateľ spoločnosti VIS GRAVIS, Ján Lacko, expert na vývoj počítačovej grafiky a virtuálnej reality a zároveň pedagóg na Fakulte informatiky Paneurópskej vysokej školy, vysvetľuje, aké dôležité je prepojenie vzdelávania s praxou už počas štúdia na vysokej škole.

Aké sú trendy v IT biznise dnes? Aké profesie sú na Slovensku najžiadanejšie?

JL: IT biznis na Slovensku je veľmi variabilný, od technologických firiem v oblasti vývoja informačných systémov a aplikácii pre rôzne platformy, až po analýzu dát, prípadne servisné služby v sektore. Preto aj pracovný trh a požiadavky na kvalifikáciu zamestnancov pokrývajú celú škálu zručností, od programátorských, cez analytické až po manažérske. V súčasnosti hľadá trh v rámci IT zamestnancov odborníkov zo všetkých skupín- od testerov a developerov až po manažérske pozície.

Reaguje Fakulta informatiky PEVŠ na tieto požiadavky?

JL: Fakulta informatiky PEVŠ v súčasnosti ponúka v rámci študijného programu Aplikovaná informatika tri zamerania, ktorými sú Kybernetická bezpečnosť, Priemysel 4.0 a Big data a Aplikácie virtuálnej reality. Prostredníctvom jednotlivých zameraní profilujeme našich študentov tak, aby sa stali odborníkmi v danej oblasti. Samozrejme, že sa počas štúdia študenti stretnú aj s ďalšími oblasťami informatiky.

V čom spočíva štúdium zamerania Priemysel 4.0 a Big Data a programovanie rozšírenej reality a VR?

JL: V rámci zamerania Priemysel 4.0 a Big data vedieme študentov k získaniu schopností navrhovať a využívať informačné systémy v priemysle, v oblasti automatizácie a zároveň k nadobudnutiu vedomostí v oblasti algoritmov spracovania veľkých dát pochádzajúcich z rôznych zdrojov v oblasti priemyslu, zdravotníctva, ekonómie a pod. V rámci zamerania Aplikácie virtuálnej reality sa študenti orientujú na získanie vedomostí v oblasti vizuálneho počítania (počítačovej grafiky, vizualizácie, virtuálnej a rozšírenej reality) a na ich aplikáciu pre herný priemysel, vizualizáciu dát a využitie virtuálnej a rozšírenej reality v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a priemyslu.

Sú do vyučovacieho procesu zapojené aj firmy alebo experti z oblasti?

JL: Väčšina našich vyučujúcich sa okrem vedeckej činnosti a výučby venuje aj práci v IT biznise na rôznych pozíciách. Z nášho pohľadu je to naozaj žiadúce, pretože vyučujúci prinášajú študentom nielen rigorózny pohľad vysokoškolského učiteľa na riešenie problémov, ale aj skúsenosti z praxe.

Aké vybavenie a podmienky poskytuje fakulta svojim študentom?

JL: V posledných rokoch sme investovali do zriadenia a vybavenia združených laboratórií, v rámci ktorých študenti získavajú praktické zručnosti a zároveň im pomáhajú pri riešení záverečných prác. V súčasnosti ponúkame moderné vybavenie v Laboratóriu Priemysel 4.0 (zamerané na automatizáciu), Laboratóriu Virtuálnej a rozšírenej reality, Laboratóriu testovania použiteľnosti, Laboratóriu sieťových technológii a Laboratóriu Lego robot. Samozrejmosťou sú vybavené počítačové učebne s potrebným softvérovým vybavením.

Dnešní študenti si vyžadujú individuálny prístup. Ako pristupujete k svojim študentom Vy?

JL: Vyhovuje nám menší počet študentov v ročníku, pretože nám dovoľuje individuálnejší prístup počas prednášok a cvičení. Snažíme sa vytvárať rodinnú atmosféru a vyvolať neformálnu diskusiu medzi vyučujúcimi a študentmi. Najviac si cením, keď študenti prejavia vlastný názor a hľadajú možné riešenia predloženého problému. Vznikajú aj diskusie, ktorých výsledkom sú zaujímavé riešenia využiteľné vo výskume. 

Aké projekty na fakulte vznikajú? Nachádzajú študentské práce využitie v praxi?

JL: Projekty, ktoré realizujeme sa snažíme čo najviac priblížiť potrebám reálneho trhu. Neradi realizujeme výskum, ktorý sa po skončení projektu uloží do šanónu a nikto ho nikdy viac nepoužije. Aj preto spolupracujeme s externými partnermi, ktorí prichádzajú s námetmi pre výskum alebo vývoj. Do výskumov zapájame aj našich študentov magisterského a  bakalárskeho štúdia, ktorí profitujú z účasti na riešení problémov okrem iného vytvorením záverečných prác. Mnohé výsledky výskumu našich študentov boli realizované do reálnych produktov a nasadené v praxi.

Dnes je dostupných množstvo IT kurzov. Prečo by sa študenti stredných škôl mali rozhodnúť o IT štúdium na vysokej škole?

JL: IT kurzy sú dnes populárne a častokrát využívané. Štúdium na vysokej škole však núti študenta zamerať sa nielen na jednu konkrétnu technológiu alebo typ problému, ale skladbou predmetov ponúka komplexný pohľad na problémy. Pri IT kurzoch sa napríklad naučíte vytvárať webové stránky, ale kurz Vás nenaučí pozrieť sa na problém komplexne z hľadiska návrhu databázy, optimalizácie funkcií a podobne. Vysokoškolské štúdium Vás na rozdiel od IT kurzov pripraví na rôzne typy profesií, ktoré budete môcť po jeho ukončení vykonávať.

Po pracovníkoch v IT oblasti je veľký záujem. Pracujú vaši študenti vo svojej oblasti? Ako sa môže skĺbiť vysokoškolské štúdium s prácou?

JL: Môžeme sa pochváliť nulovou nezamestnanosťou našich absolventov a čo nás naozaj teší je to, že väčšina z nich pracuje v oblasti, ktorú študovali. Možno je to tým, že vyžadujeme od našich študentov, aby pracovali už popri vysokoškolskom štúdiu. Vedomosti, ktoré získajú v reálnej praxi považujeme za dôležité. Tomuto pomáhame otváraním externej formy štúdia a pre študentov v internej forme prispôsobujeme týždenný rozvrh tak, aby mali možnosť pracovať minimálne na čiastočný úväzok. Navyše každý študent sa musí počas štúdia zúčastniť na praxi v reálnej IT firme.

Prihlášky na Fakultu informatiky PEVŠ je možné podať do 28.2.2019. Záujemcovia o štúdium môžu využiť možnosť individuálnych exkurzií. Viac informácií o Fakulte informatiky PEVŠ nájdete na www.paneurouni.com.

Zobrazit Galériu

1 komentár

IT reakcia na: IT štúdium musí reagovať na požiadavky trhu

20.2.2019 13:02
A preco len IT? Ine skoly nebodaj idu s dobou?
Reagovať

Pridať komentár