SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Internet v roku 2021 podľa spoločnosti Cisco: 4,6 miliardy používateľov, trojnásobok prenesených dát a 3,1 milióna DDoS útokov

Tlačové správy
0

V roku 2021 bude na internet pripojených viac strojov ako ľudí. Ľudia však budú stále dominantnými spotrebiteľmi dát. Prenesú 95 % internetovej premávky

Hlavné zistenia štúdie Cisco Visual Networking Index:

  • V roku 2021 sa zvýši počet používateľov internetu zo súčasných 3,3 miliárd na 4,6 miliardy, pripojených tak bude 58 % všetkých ľudí na svete.
  • Na každého človeka pripadne mesačne 35,5 GB prenesených dát a priemerná rýchlosť pripojenia sa v roku 2021 zvýši z 27,5 Mb/s na 53 Mb/s.
  • V roku 2021 dosiahne globálna IP premávka 3,3 zettabajtu, v roku 2016 to bolo necelých 1,2 zettabajtu.
  • V roku 2021 zaznamenáme približne 3,1 milióna DDoS útokov.
  • Zariadenia internetu vecí sa postarajú o viac ako 50 % všetkých pripojení,
  • Počet 4K televízorov sa zvýši z 85 miliónov v roku 2016 na 663 miliónov v roku 2021.

Do roku 2021 narastie počet používateľov internetu na 4,6 miliardy a pripojených bude viac ako 27 miliárd zariadení – z toho viac ako polovicu budú tvoriť zariadenia internetu vecí. Stroje sa tak vôbec po prvýkrát stanú väčšinovým používateľom internetu. Prvenstvo v objeme dát však i naďalej zostane ľuďom, ktorí budú konzumovať celých 95 percent internetovej premávky. Množstvo prenesených dát sa do roku 2021 globálne strojnásobí a dosiahne 3,3 zettabajtu ročne, čo je približne ekvivalent 825 miliárd DVD nosičov. Dominantným obsahom bude video, ktoré bude tvoriť 80 percent internetovej premávky. Tieto závery priniesla pravidelná štúdia Cisco Visual Networking Index. Tá ďalej predpovedá, že s narastajúcim objemom dát porastie aj množstvo kybernetických útokov typu DDoS, ktoré využívajú infikované zariadenia na zahltenie cieľa veľkým množstvom požiadaviek.

Štúdia Cisco Visual Networking Index (VNI) už 12 rokov pravidelne mapuje globálnu dátovú premávku. Aktuálna štúdia sa zamerala na predpokladaný vývoj medzi rokmi 2016 a 2021 a predpovedá ďalekosiahle dopady, ktoré bude mať na internet postupujúca digitálna transformácia. Práve tá bude hlavnou príčinou strmo rastúceho počtu pripojení pre komunikáciu strojov (M2M). Najrýchlejšie digitalizovaným odvetvím sa podľa odhadov Cisco stane zdravotníctvo, čo bude súvisieť s rozvojom zdravotných monitorov, dávkovačov liekov a s pripojením takzvaných first responderov (nárast o 30 % ročne). Druhou najrýchlejšie rastúcou oblasťou sa stane odvetvie prepojených vozidiel a aplikácií pre inteligentné mestá (nárast o 29 % ročne).

Dominancia videa porastie
Už dnes tvorí video väčšinu internetovej premávky, v roku 2016 predstavovalo 67 percent. Trend rastu bude pokračovať a v roku 2021 dosiahne tento pomer 80 percent. Na nárast bude mať veľký vplyv rozvoj nových médií, ktoré využívajú priamy prenos, napríklad streamovacie televízie, streaming jednotlivých používateľov alebo sociálne siete. Priame prenosy narastú medzi rokmi 2016 a 2021 až 15-krát a budú tvoriť 13 percent celkového prenosu videa. Podobný boom zažije aj virtuálna a rozšírená realita. Tieto technológie narastú dvadsaťnásobne. Počet 4K televízorov vzrastie z 85 miliónov v roku 2016 na 663 miliónov v roku 2021. Kým dnes je tohto typu 15 percent pripojených televízorov, v roku 2021 už budú mať 4K zariadenia 56-percentnú väčšinu.

120 miliónov rokov HD videa
V roku 2016 sa cez internet každý mesiac prenieslo 96 exabajtov dát. Podľa štúdie Cisco VNI toto číslo narastie do roku 2021 takmer trojnásobne na 278 exabajtov. Ročne teda IP premávka dosiahne objem 3,3 zettabajtu. Pre predstavu, jeden exabajt zodpovedá zhruba veľkosti HD videa s dĺžkou 36-tisíc rokov alebo 250 miliónov DVD nosičov. V roku 2021 teda internetom prejde objem dát porovnateľný s HD videom s dĺžkou skoro 120 miliónov rokov (to je dvakrát tak dlho ako doba, ktorá uplynula od čias, v ktorých žil Tyrannosaurus Rex). Celá dátová premávka internetu by sa tak vošla približne na 825 miliárd DVD nosičov.

Už v roku 2016 generovali mobilné či iné bezdrôtové zariadenia väčšinu internetovej premávky (62 %). Ich pomer porastie aj naďalej a v roku 2021 sa ich podiel zvýši na 73 percent. S tým súvisí aj prudký nárast Wi-Fi hotspotov. Kým v roku 2016 ich bolo vo svete v prevádzke asi 85 miliónov, v roku 2021 ich počet stúpne na 526,2 milióna. Krajinami s najväčším množstvom hotspotov budú v roku 2021 Čína so 170 miliónmi, USA s 86 miliónmi, Japonsko s 33 miliónmi a Francúzsko s 30 miliónmi.

Svet vs. stredná a východná Európa
Štúdia priniesla aj porovnanie medzi jednotlivými svetovými regiónmi. Zo štatistík vyplýva, že v roku 2016 bolo na internet pripojených 44 percent svetovej populácie. V roku 2021 sa počet používateľov internetu zvýši zo súčasných 3,3 miliardy na 4,6 miliardy, čiže pripojených bude 58 percent všetkých ľudí na svete. Výrazne sa zvýši aj počet pripojených zariadení na jedného človeka. V roku 2016 ich na jednotlivca pripadalo 2,3. O päť rokov neskôr to už bude 3,5. Priemerná rýchlosť pripojenia sa v roku 2021 zvýši z 27,5 Mb/s na 53 Mb/s a na každého človeka pripadne mesačne 35,5 GB prenesených dát.

V regióne strednej a východnej Európy (CEE) bude tento vývoj podobný. V roku 2016 tu bolo pripojených 60 percent obyvateľov, čo sa v roku 2021 zvýši na 72 percent. V regióne CEE má dnes každý občan priemerne 2,5 zariadenia pripojených na internet a v roku 2021 to bude už 3,8. Priemerné pripojenie dosiahne rýchlosť 45,5 Mb/s. Na jedného človeka pripadne 34,7 GB prenesených dát.

Porastie sila DDoS útokov
Rastúca internetová premávka bude veľkou výzvou aj pre kybernetickú bezpečnosť. Nielenže útočníci prichádzajú so stále sofistikovanejšími typmi malvéru, ale neustále sa zvyšuje aj sila DDoS útokov, ktorá v priemere dosahuje 1,2 Gb/s. Taký tok dokáže vyradiť väčšinu organizácií. Maximálna sila sa každoročne zvyšuje zhruba o 60 percent a vo chvíli najsilnejšieho útoku môže jeho internetová premávka predstavovať až 18 percent internetovej premávky celého štátu. Priemerná veľkosť DDoS útoku sa každoročne zvyšuje až o 22 percent, čo korešponduje s nárastom globálnej internetovej premávky (29 %). Zvyšuje sa ale i ich počet. V roku 2021 bude podľa predpovede vo svete takých útokov asi 3,1 milióna.

Ďalšie zistenia štúdie:

  • Dátová premávka cez SD-WAN siete porastie do roku 2021 každoročne v priemere o 44 % (CAGR) a v roku 2021 bude tvoriť 25 % dátovej premávky WAN sietí.
  • Globálne povedie v roku 2021 až 23 % internetovej premávky cez regionálne chrbticové siete (dáta neprekročia hranice medzi štátmi). To znamená nárast o 3 percentuálne body v porovnaní s rokom 2016.
  • Zníži sa podiel dátovej premávky, využívajúcej medzinárodné chrbticové siete. V roku 2021 bude táto premávka tvoriť 41 % dátovej premávky v porovnaní s 58 % v roku 2016.

Viac informácií nájdete na: https://newsroom.cisco.com

Cisco

Všetky autorove články
Cisco

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať