SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

IoT, big data a prediktívna údržba

0
Údržba je jedna zo základných a kritických činností každého priemyselného podniku. V meniacom sa priestore vznikajú nové impulzy, ktoré zákonite vplývajú aj na procesy údržby a významne ju ovplyvňujú. Súčasné trendy v údržbe priemyselných podnikov smerujú k zabezpečeniu pohotovosti a prevádzkyschopnosti strojov a zariadení pri súčasnom minimalizovaní prevádzkových nákladov. Toto vytvára silný tlak na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky jednotlivých prvkov technickej infraštruktúry. Zároveň tak zákonite vzniká dopyt po čo najlepšom poznaní technického stavu infraštruktúry, ktorý je kľúčovým aspektom jej prevádzkovania. Od hodnotenia k predikcii V minulosti prevládali dva hlavné prístupy k údržbe. V prípade korektívnej údržby možno ponechať prevádzkovanie stroja až do poruchy. V niektorých prípadoch dokonca spoločnosti vedome nechajú niektoré svoje technológie dospieť až do tohto štádia, najmä v prípade, ak sú dôsledky takejto situácie akceptovateľné a nespôsobia väčšie škody. Tento ... Zobrazit Galériu
IoT big data

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať