SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

IoT Prakticky: Ovládanie digitálneho výstupu ESP32 prostredníctvom UDP datagramov

Mikrokontroléry
0
S technickými parametrami vývojovej dosky ESP32, prvotnou konfiguráciou, ale aj prvým “Blink” programom v prostredí Arduino IDE ste sa bližšie mohli zoznámiť v predchádzajúcom článku na pcrevue.sk. Ako je z článku zrejmé, čip ESP32 disponuje okrem značného výkonu aj WiFi konektivitou, ktorá umožňuje toto zariadenie pripojiť do WiFi siete, internetu a zostaviť si vlastné IoT zariadenie.  Dnes si ukážeme, ako zapnúť a vypnúť LED-ku, či relé (ovládaním digitálneho vývodu) cez domácu WiFi sieť. Programová implementácia projektu bola realizovaná cez prostredie Arduino IDE a je vhodná aj pre začiatočníkov a mierne pokročilých používateľov. Jedným z najjednoduchších riešení je využitie UDP správ - datagramov pre komunikáciu.  UDP protokol sa radí do skupiny “nespoľahlivých” protokolov, ktoré negarantujú doručenie informácie prijímateľovi, rovnako tak ani viacnásobné doručenie rovnakého datagramu.  UDP má ale aj radu výhod, predovšetkým rýchlosť a vhodnosť pre aplikáciu, kedy server odpovedá ... Zobrazit Galériu

Martin Chlebovec

Všetky autorove články
ESP32 UDP arduino