SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

IoT prakticky – dokáže inteligentný hlasový asistent Mycroft na Raspberry Pi konkurovať Alexe?

Technológie
0
Azda najatraktívnejšou a zároveň najdostupnejšou formou implementácie umelej inteligencie pre bežných používateľov sú inteligentní digitálni asistenti. Amazon Alexa, Google Asistant, Apple Siri, či Microsoft Cortana prevádzkujú veľké globálne firmy. Vizuálnou technickou reprezentáciou týchto asistentov sú najčastejšie reproduktory, umožňujúce prijímať hlasové povely. Ako určitá protiváha týchto komerčných hlasových asistentov sú open source riešenia. Prvým projektom dotiahnutým do použiteľného štádia je Mycroft. Je to multiplatformové riešenie, ktoré môže fungovať buď na reproduktore Mark 1, alebo na Linuxe, Androide, či dokonca na mikropočítačovej prototypovej doske Raspberry Pi. Návod na implementáciu inteligentného hlasového asistenta Mycroft na mikropočítačovej doske Raspberry Pi 3 je vo videu