SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Jedenkrát a dosť: Vyhlasujeme vyzvanie na projekt, ktorý Slovákom ročne ušetrí 240-tisíc dní čakania

Tlačové správy
1

Keď od vás úradníci prestanú žiadať údaje, ktoré ste štátu už raz poskytli, bude to s veľkou pravdepodobnosťou vďaka výsledkom projektu Dátová integrácia. Ten zásadným spôsobom prispeje k naplneniu princípu jedenkrát a dosť, pretože umožní zdieľanie údajov medzi úradmi a registrami až v 76-percentách možných konaní. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zverejní vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v tomto národnom projekte.

„Toto vyzvanie je vyvrcholením dvojročného snaženia sekcie riadenia informatizácie. Dátová integrácia prepojí údaje 70 inštitúcií, a tým ušetrí občanom a podnikateľom ročne takmer 1,5 milióna eur a viac ako 240-tisíc dní čakania na výpisy a dokumenty, ktoré si úrady po novom povymieňajú medzi sebou,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Cieľom je znížiť celkovú administratívnu záťaž a v čo najväčšej miere uľahčiť tok dát a informácií medzi inštitúciami verejnej správy. 39 nových subjektov sa pripojí v roli konzumenta a 31 v roli poskytovateľa údajov. Celkovo bude po ukončení projektu vytvorených nových 223 integračných väzieb pre poskytovanie objektov evidencie a 515 integračných väzieb pre konzumovanie objektov evidencie. Využije sa na to existujúce riešenie CSRÚ (Centrálna správa referenčných údajov).

Okrem toho, že Dátová integrácia odbremení občana od opakovaného predkladania údajov, zníži aj náklady vo verejnej správe. Tá bude podľa R. Rašiho vo výsledku pracovať efektívnejšie, transparentnejšie a bude o veľký krok bližšie k prechodu na plne elektronickú formu spracovania dokumentov a komunikácie.

Celková maximálna hodnota národného projektu „Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ je 15,6-milióna eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7. Dátum uzávierky vyzvania je 23. 8. 2018.

Vyzvanie bude zverejnené na stránkach informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk.


Poznámka:
Projekt Dátová integrácia napĺňa ciele OPII a ciele strategických priorít NKIVS 2016-2020, najmä pre strategické priority v oblastiach Manažment údajov, Otvorené dáta a Integrácia a orchestrácia. Ide o súčasť realizačného zámeru ÚPVII s názvom Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy.
 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
dáta Digital internet Slovensko IT

1 komentár

Большое спасибо ! Завертываете и также на свеженаписанный веб-сайт :) Ортопедические матрасы купить кривой рог reakcia na: Jedenkrát a dosť: Vyhlasujeme vyzvanie na projekt, ktorý Slovákom ročne ušetrí 240-tisíc dní čakania

26.8.2022 15:08
Большое спасибо ! Завертываете и также на свеженаписанный веб-сайт
:) Ортопедические матрасы купить кривой рог
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať