SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Robotika - joystick na ovládanie zariadení s Micro:bitom

Mikrokontroléry
0
V článku  sme ukázali ako je možné ovládať robotické autíčko riadené doskou Micro:bit pomocou druhého Micro:bitu, ktorý držíte v ruke, pričom obidva Micro:bity sú navzájom prepojené. Na ovládanie ste mohli využiť tlačidlá A a B a nakláňanie dosky v ruke, pričom sa do riadiacej dosky robota posielali údaje z akceleometra v osiach X a Y. Efektné, ale nie príliš presné. Oveľa presnejšie dokážete robotické autíčko, robotické rameno alebo akýkoľvek iný projekt s Micro:bitom ovládať pomocou joysticku. Modul joystick:bit má joystick pre pohyb v osiach X a Y a 6 tlačidiel. Má aj vlastný držiak batérií a tiež ochranné plexi. Všetkým ovládacím prvkom môžete v programe priradiť ľubovoľnú funkciu a vytvoriť bezdrôtový herný ovládač pre akýkoľvek projekt alebo robota s Micro:bitom. Video ukazuje, ako fungujú všetky príklady v článku