SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Kde generovať kvalitné obrázky celkom zadarmo

0
Oblasť generovania obrázkov a fotografií s pomocou umelej inteligencie prechádza rýchlym vývojom a situácia na poli nástrojov poskytovaných zadarmo sa rýchlo mení. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Mnoho služieb postupne prešlo na výhradne platený model použitia (napr. Midjourney), zatiaľ čo iné vám vyprodukujú zadarmo len niekoľko obrázkov na skúšku (napr. Leonardo.ai) a potom už treba aktivovať platený účet. Zaobstaranie dostatočného výpočtového výkonu a schodného modelu financovania skrátka nie je jednoduché a služby, ktoré sú dnes bezplatné, už zajtra nemusia byť dostupné. Našťastie situácia v bezplatných vodách je stále priaznivá, a pokiaľ viete, kam sa obrátiť, stále nájdete zástup veľmi kvalitných služieb, ktoré vám umožnia generovať obrázky vo vysokej kvalite a bez potreby platenia čo i len jediného centa. Nič vám teda nebráni ich vyskúšať alebo pravidelne používať na nepreberné množstvo účelov. MICROSOFT DESIGNER, založený na modeli DALL-E 3 od OpenAI, patrí k tomu najle ... Zobrazit Galériu

FRANTIŠEK URBAN

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať