Samsung_06 Samsung_06 Samsung_06 Advertisement

Kolaboratívne nástroje

0

Basecamp

Táto populárna aplikácia na podporu efektívnej a produktívnej tímovej spolupráce umožňuje prehľadné individuálne aj tímové riadenie projektov – od plánovania cez fázy realizácie. Členovia tímu môžu zdieľať dokumenty, nápady, diskutovať nad riešeniami a sledovať pokrok úloh prostredníctvom projektového kalendára. Súčasťou aplikácie je kalendár či to-do list, ďalšie sekcie ponúkajú rýchly prehľad tém, vložených dokumentov alebo prehľad aktivít jednotlivých osôb. Basecamp je dostupný cez internetový prehliadač alebo ako aplikácie pre mobilné platformy Android a iOS. Basecamp Personal je navrhnutý špeciálne pre freelancerov, študentov, rodiny a osobné projekty a zadarmo umožňuje vytvoriť priestor na tri projekty, pracovať na nich s 20 používateľmi a uložiť až 1 GB údajov v týchto projektoch.

Cena: verzia Personal zadarmo, verzia Business 99 USD/mesiac

Freelo

Tento český nástroj na pracovnú komunikáciu si rýchlo osvojíte. V prehľadnej hierarchii projektov, to-do listov, úloh a podúloh sa každý rýchlo zorientuje. Úlohy majú diskusie, v ktorých si odovzdáte zadania, informácie alebo súbory. Projekt je ponímaný ako schránka na úlohy, komunikáciu, súbory alebo poznámky. Úloha je zároveň prehľadná diskusia ohľadne jej riešenia. Môžete pridávať súbory, podúlohy či delegovať podúlohy na kolegov. Vďaka nastaveniu práv nad to‑do zoznamami každý vidí len to, čo na svoju prácu potrebuje. Vedúci tímu ľahko zistí, koľko úloh má ktorý používateľ alebo na čom naposledy pracoval. K dispozícii je aj timetracking, teda sledovanie času stráveného nad úlohami. Pomocou štítkov možno spojiť úlohy z rôznych projektov a na dashboarde sledovať alebo kontrolovať ich priebeh. Verzia pre dvoch používateľov a dva aktívne projekty je zadarmo. Verzia Freelance umožňuje mať 20 aktívnych projektov, neobmedzený počet používateľov a 10 GB na dáta. Verzia Team má 50 aktívnych projektov a 39 GB na dáta. Verzia Business je na neobmedzený počet projektov a na dáta je k dispozícii 100 GB.

Cena: Free, Freelance 22 eur mesačne, Team 42 eur mesačne, Business 122 eur mesačne

TeamViewer

Aplikácia TeamViewer je primárne určená na vzdialené ovládanie počítačov s operačným systémom Windows, Mac OS aj Linux. Vďaka multifunkčnosti je aplikácia ideálnym komplexným riešením spolupráce, ak chcete pracovať na spoločných projektoch na diaľku, či už pracujete doma, alebo spolupracujete s kolegami niekde inde. Okrem funkcií online konferencie, ktoré vám umožňujú ľahko prejsť na videohovory, môžete funkcionalitu rozhovorov TeamViewer využívať na diskusie o dôležitých témach „za horúca“ bez toho, aby ste museli využiť e-maily. ­Softvér vám takisto oznámi, kedy sú vaše kontakty online a pripravené na spoluprácu. Aplikácia ­TeamViewer okrem toho výrazne zjednodušuje a zefektívňuje spoluprácu na spoločnom projekte. Funkcia bezobslužného vzdialeného prístupu vám predovšetkým umožňuje ovládať zariadenia na diaľku, čo znamená, že vy a vaši spolupracovníci môžete pracovať na tej istej pracovnej stanici, dokonca aj keď ste na druhej strane sveta. Týmto spôsobom môžu prispievatelia plynule pokračovať na projekte presne na tom mieste, kde ho ich projektový partner zanechal.

Cena: na osobné použitie zadarmo, pre firmy balík Premium 57,90 eura/mesiac, Corporate 124,90 eura/mesiac

OneNote

Aplikácia Microsoft OneNote je k dispozícii pre všetky mobilné aj desktopové platformy. Poznámky sú organizované do blokov, ktoré obsahujú stránky poznámok usporiadané do sekcií. Na zdôraznenie dôležitých faktov môžete použiť zvýrazňovače, môžete kresliť farebné schémy či vkladať obrázky, zvuk a video. Pre každú poznámku si možno zvoliť najvhodnejší podklad, napríklad riadky pre text písaný elektronickým perom, štvorčekový vzor na kreslenie schém a podobne. Integrované nástroje na kreslenie sa dajú použiť na vytvorenie jednoduchých diagramov, grafov, grafických symbolov v obrázkoch, ako sú napríklad šípky, prípadne na označenie dôležitých oblastí, schém procesov, náčrtkov a podobne. Po dlhšom používaní zistíte, že aplikácia OneNote je oveľa viac než „elektronický poznámkový blok“ a dala by sa zaradiť na dolnú hranicu kategórie „myšlienkových procesorov“. Technika takzvaných myšlienkových máp slúži na zapisovanie a zmapovanie poznávacieho procesu, reprezentáciu informácií a možnosť uvažovania nad problémom ako nad celkom.  Aplikácia OneNote umožňuje zdieľanie dokumentov v režime „naživo“, keď môže niekoľko ľudí simultánne pracovať na tých istých stranách poznámok, teda doslova tak, akoby písali na tabuľu. Po skončení takejto zdieľanej relácie každý účastník dostane úplnú kópiu poznámok. Na zdieľanie relácie naživo nie je potrebná žiadna serverová aplikácia, stačí pripojenie na internet.

Cena: zadarmo alebo ako súčasť Office 365

Google Keep

Aplikácia je k dispozícii nielen pre Android, ale aj iOS a desktopové operačné systémy. Umožňuje operatívne zaznamenať poznámky a nápady a zdieľať ich s kolegami, priateľmi či rodinou. Do poznámok môžete písať a kresliť, či už perom, alebo ak ho vaše zariadenie nemá, hoci aj prstom, ale aj nahrať si hlasovú poznámku, pričom systém sa ju následne pokúsi prepísať do textu. Celkom dobre to funguje aj pre slovenčinu, musíte však hovoriť zrozumiteľne, pomaly a v prostredí bez okolitého hluku. Do poznámok môžete vkladať obrázky, napríklad fotky predmetov, plagátov, účtov alebo menších dokumentov. Krédom tvorcov aplikácie bola jednoduchosť čiže prehľadný a účelový dizajn.  Aplikácia Google Keep v smartfóne je vynikajúca na zachytenie prvotného nápadu či operatívne zapísanie informácie, a ak ide o potenciálne dôležitú záležitosť, môžete následne doplniť poznámku v počítači alebo tablete o ďalšie podrobnosti. Poznámky môžete zobraziť ako klasický zoznam alebo ikony pripomínajúce „memo“ nálepky. Farba poznámky môže byť pre mnohých používateľov dôležitým asociačným faktorom. Každý, kto môže zdieľanú poznámku zobraziť, k nej môže pridať štítok, zmeniť jej farbu, archivovať ju alebo k nej pridať pripomenutia, pričom tento krok nebude mať vplyv na ostatných používateľov poznámky. Ak odstránite poznámku, ktorú vlastníte, bude odstránená aj pre všetkých ostatných. Zaujímavé sú zdieľané zoznamy so zaškrtávacím políčkom. Hodia sa na priradenie drobných úloh pri tímovej spolupráci. Komu sa podarí niektorú z položiek vybaviť, vyškrtne ju a položka ako vybavená záležitosť sa presunie na koniec zoznamu.

Cena: zadarmo

Teams

Riešenie Microsoft Teams integruje ľudí, rozhovory, obsah a nástroje, ktoré tímy potrebujú na spoluprácu. Je k dispozícii ako desktopová aplikácia pre operačné systémy Windows a Mac OS, prípadne môžete k funkciám riešenia pristupovať cez webový prehliadač alebo využiť mobilnú aplikáciu pre operačné systémy Android a iOS.

Microsoft Teams je dostupný v bezplatnej verzii aj v komerčnej platenej verzii, ktorá umožňuje plnohodnotnú prácu so zdieľaným repozitárom, plánovanie udalostí v kalendári a ponúka po­užívateľom ďalšie pokročilé funkcie, vďaka ktorým možno  lepšie využiť možnosti cloudového balíka Microsoft Office 365. Bezplatná verzia umožňuje vytvoriť tím až do 300 ľudí a k dispozícii je tímový úložný priestor 10 GB + 2 GB pre každého člena tímu. Podporuje neobmedzené četovanie a vyhľadávanie, integrované audio a video schôdzky medzi jednotlivcami, skupinami a možnosť prepojenia celého tímu. Integrovaný Office Online na tvorbu obsahu v reálnom čase zahŕňa nástroje Word, Excel, PowerPoint a OneNote. Určité obmedzenie free verzie je chýbajúca funkcionalita kalendára, do ktorého by bolo možné plánovať aktivity pre členov tímu.

Komerčná verzia MS Teams funguje ako integračná nadstavba prepájajúca funkcie Office 365 potrebné na tímovú spoluprácu vrátane nástrojov Yammer, Planner či Stream. Dajú sa organizovať hlasové i video mítingy, prípadne priamo z prostredia Teams pracovať s dokumentmi balíka Office. Každý člen tímu má k dispozícii kapacitu 1 TB na ukladanie svojich dokumentov. Členovia tímu môžu vytvoriť kanály určené na zoradenie konverzácií podľa témy. Tie sa dajú zoradiť do záložiek, ktoré poskytujú rýchly prístup k najpoužívanejším dokumentom a aplikáciám. Priebeh virtuálnych stretnutí sa dá nahrávať a následne zdieľať s členmi, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na komunikácii. Nahrávka sa uloží do aplikácie MS Stream, v ktorej je následne zdieľaná. V sekcii Súbory členovia tímu nájdu všetky dokumenty, ktoré zdieľali, prípadne im boli zdieľané. Pre používateľov je dôležitá sekcia Aktivity, kde nájdu zoznam všetkých aktivít, na ktorých participujú. Teams poskytuje pri organizácii komunikácie aj možnosť selektívneho prístupu. Zabezpečené súkromné kanály umožňujú upraviť, ktorí členovia tímu vidia konverzácie a súbory v kanáli. Značný dôraz je kladený na zabránenie úniku informácií vo firmách a organizáciách, kde sa pracuje s dôverným kontextom.

Cena: Teams zadarmo, Office 365 Business Essentials 6,99 eura mesačne za používateľa, Office 365 Business Premium 10,99 eura mesačne za používateľa

Evernote

Jedna z najpoužívanejších aplikácií na zdieľanie poznámok, ktorá umožňuje prístup cez webové rozhranie alebo aplikácie pre Windows, Mac OS a mobilné platformy Android a iOS. Ponúka pohodlné zdieľanie poznámok medzi kolegami či členmi tímu a samozrejmá je aj automatická synchronizácia medzi viacerými zariadeniami jedného používateľa. Evernote je perfektná platforma na zhromažďovanie podkladov pri projektoch a tvorbe dokumentov a podobne. Umožňuje zhromažďovanie podkladov v ľubovoľnej forme, či už sú to webové odkazy, alebo multimédiá. Dobre poslúži aj ako editor na rozsiahlejšie poznámky či prvotnú tvorbu osnov dokumentov. Používatelia si pochvaľujú predovšetkým prehľadné radenie poznámok. Okrem dátumu vie aplikácia poznámke priradiť aj geografickú lokalitu, v ktorej bola vytvorená či upravená, a na zá­klade týchto informácií zobraziť zoznam poznámok na podklade mapy. K dispozícii je služba zadarmo, ktorá je obmedzená kapacitou poznámok 60 MB na mesiac a možnosťou synchronizácie maximálne dvoch zariadení. Balíky Premium (10 GB mesačne) a Business (20 GB mesačne + 2 GB na používateľa) nie sú limitované počtom synchronizovaných zariadení. Využijú sa hlavne v kreatívnych a marketingových zložkách biznisu, kde sú súčasťou poznámok multimediálne súbory. Poznámky môžete zdieľať rôznym spôsobom, nielen s používateľmi služby Evernote.

Cena: Basic zadarmo, Premium 6,99 eura/mesiac, Business 13,99 eura/mesiac

Trello

Trello je nástroj na správu projektov. Prostredie sa skladá z viacerých násteniek, na ktorých sa vytvárajú listy. V rámci listov možno vytvárať a presúvať karty. Funguje to podobne ako post-it papieriky na nástenke. Na kartách sa dá komentovať, nastaviť deadline, vytvoriť to-do list, prideľovať členov tímu. Celé prostredie je veľmi intuitívne a dá sa ľahko spravovať. Trello je ­ideálne riešenie na projekty s viacerými štádiami a častým presunom úloh v nich. Má priateľské používateľské rozhranie, ponúka integráciu ďalších nástrojov, ako je Jira, Adobe XD a iné. K dispozícii je pre Windows, Mac OS, Android aj iOS.

 

Cena: základná verzia zadarmo, Business Class 9,99 USD, Enterprise 20,83 USD

Asana

Asana je kolaboračný nástroj, ktorý pomáha tímom riadiť projekty vo všetkých štádiách. Je vhodný pre malé tímy. Práca na projektoch môže byť rozdelená v zoznamoch alebo nástenkách. V rámci projektov vedia tímy vytvárať úlohy, priraďovať ich jednotlivým členom tímu, nastaviť deadline. Umožňuje integráciu s populárnymi službami ako Dropbox, Slack, MS Teams a pod. Nie sú k dispozícii aplikácie pre Windows ani Mac OS.

Cena: základná verzia zadarmo, Premium 10,99 eura, Business 24,99 eura, cena je pre používateľa na mesiac

Jira

Jira je nástroj orientovaný na riadenie agilných projektov. Dá sa dobre konfigurovať a prispôsobiť na použitie v rôznych situáciách. Pre používateľov je dostupná on-premise alebo cloudová verzia. Jira je často odporúčaná ako jeden z najlepších softvérov na projektový manažment. Ponúka aj on-premise verziu. Tento nástroj je vhodný na správu všetkých druhov agilných projektov, pričom softvér sa dá dobre prispôsobiť potrebám projektu. Používateľské rozhranie môže byť náročnejšie pre nových používateľov, takže si vyžaduje čas na učenie sa, ako pracovať s nástrojom, ale je dostupných veľa podkladov. K dispozícii je webová verzia a aplikácie pre Android a iOS.

Cena: Starter – 10 eur/10 používateľov/mesiac, Standard – 7 eur/11 – 100 používateľov/mesiac, Premium – 14 eur/1 – 100 používateľov/mesiac

Zdroj: Aliter Technologies

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
homeoffice

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať