ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Komentár: Záujem o profesiu učiteľa je nízky - čo s tým?

Prieskumy trhu
0
V súčasnosti je kvalita slovenského školstva podľa meraní PISA pod priemerom krajín OECD. Zároveň platí, že v krajinách OECD zarába učiteľ podľa stupňov vzdelávania od prvého stupňa ZŠ 82 % až po stredoškolského učiteľa 90 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka. Slovenský učiteľ zarába priemerne pod 45 % spomínanej úrovne na všetkých troch stupňoch. Nakoľko považujeme učiteľov za najkľúčovejších pre zvyšovanie kvality škôl a výstupov vzdelávania, najvyššiu prioritu na zlepšenie kvality školstva vidíme v zvyšovaní kvality učiteľov a v zvyšovaní atraktivity učiteľskej profesie. Ako na to? Kvalita vzdelávania sa zvyšuje ťažko. Ide o náročný a dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje množstvo úsilia a motivácie. Veríme však tomu, že ak spojíme sily a prestaneme brať súčasný stav na ľahkú váhu, máme šancu uspieť. Ale ako na to? A kde získať motiváciu? Odborníci na vzdelávanie, školy a firmy, ktorí sú členmi iniciatívy „2012: Rok vzdelávania" a problematike sa intenzívne dlho ...