SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Konferencia DRONTEX 2023 potvrdila, že pre rozvoj dronových služieb je kľúčová autonómnosť

Tlačové správy
0

V dňoch 18 a 19 októbra 2023 sa v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa Piešťany uskutočnil druhý ročník medzinárodnej konferencie DRONTEX. Viac ako 160 hostí si mohlo vypočuť prezentácie od 33 odborníkov prevažne z krajín V4, zoznámiť sa s inovatívnymi technológiami vo výstavnej EXPO časti a venovať sa networkingu pri banketovej večeri a kultúrnom programe. Konferenciou rezonovali najmä témy bezpečnostných aplikácií a pokročilých dronových služieb, ktorých rozvoj má zabezpečiť najmä umožnenie letov bez priamej pilotáže.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Drony bez pilota

V prvom programovom bloku vystúpili predstavitelia prevádzkovateľov navigačných služieb z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska, ktorí hovorili o súčasnom stave bezpilotnej prevádzky v jednotlivých krajinách a plánoch na jej rozvoj v kontexte európskej legislatívy. Spolu s inými odborníkmi prízvukovali dôležitosť takzvaných BVLOS operácií, teda letov bez priameho vizuálneho kontaktu. Práve takýto spôsob prevádzky dronov umožní ich širšie a efektívnejšie využitie v priemysle a službách.

Skutočný posun v oblasti využitia dronov nastane v okamihu, kedy bude umožnená  ich prevádzka v režime mimo vizuálneho kontaktu pilota na diaľku s dronom (BVLOS). Takýto typ prevádzky bude možné vykonávať bezpečne a efektívne len za podpory služby manažmentu bezpilotnej prevádzky (UTM).  Preto je momentálne kľúčové integrovať do národnej úrovni legislatívu EŮ, a to so zreteľom na požiadavky trhu a bezpečnosť vzdušného priestoru SR,“ povedal Štefan Dusza zo štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR.

Pre operácie, ktoré drony vykonávajú autonómne podľa určených trás a nastavení, je nevyhnutné ich bezpečné začlenenie do existujúcej letovej infraštruktúry. Spojenie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky podľa medzinárodných štandardov je tak nevyhnutným predpokladom pre rozvoj dronovej ekonomiky.

Technologický vývoj bezpilotných systémov postupuje míľovými krokmi vpred. Okrem bezpečnosti vzdušného priestoru, ktorú je možné docieliť pomocou technických a legislatívnych nástrojov, je dôležité zaoberať sa aj otázkou spoločenskej akceptácie dronov,“  podotkol Marek Náhlik, riaditeľ spoločnosti venujúcej sa vývoju a implementácii systémov pre manažment pilotovanej a bezpilotnej prevádzky. 

Od monitoringu golfového ihriska po výskum vesmíru

Monitoring kvality trávnika na golfových ihriskách, inšpekcia skladov, preprava materiálu v logistických centrách, monitoring sietí vysokého napätia, či poskytovanie situačného povedomia pri spoločenskýh podujatiach – to je len niekoľko príkladov využitia dronov, ktoré boli predstavené na konferencii DRONTEX 2023. Dnes už je prakticky ťažké nájsť oblasť, v ktorej by drony nenašli svoje uplatnenie. V pozadí tohoto rozvoja je vývoj a výskum, ktorý neustále vylepšuje technológiu dronov, senzorov a softvérov a hľadá nové perspektívy ich využitia.

Drony zohrávajú dôležitú funkciu aj pri výskume vesmíru a už dnes sa vytvárajú simulácie pre ich použitie na iných vesmírnych telesách, kde by mali pomocou rôznych senzorov získavať dáta o povrchu a atmosfére.

Bezpečnosť na prvom mieste

Okrem benefitov so sebou drony prinášajú aj bezpečnostné výzvy a hrozby, ktoré sú zreteľné najmä vďaka prebiehajúcim konfliktom. Aj preto sa organizátori konferencie z asociácie Mám Dron rozhodli venovať program druhého dňa konferencie práve tejto téme. Okrem prezentácií predstaviteľov Veliteľstva vzdušných síl SR a Akadémie ozbrojených síl SR v programe odzneli prezentácie zástupcov domácich i zahraničných spoločností venujúcich sa vývoju anti-dronových systémov, radarov a špeciálnych bezpilotných systémov pre obranný priemysel. Viaceré z nich si mohli účastníci konferencie pozrieť aj vo výstavnej časti.

„Našou ambíciou bolo vytvoriť na konferencii DRONTEX priestor pre výmenu skúseností a informácií medzi odborníkmi zo súkromnej aj štátnej sféry a pomôcť tak svojim dielom ku rozvoju dronovému segmentu. Tešíme sa z medzinárodnej účasti, pozitívnych ohlasov od účastníkov konferencie, ako aj z podpísania memoranda o spolupráci medzi našou a ostatnými dronovými asociáciami z krajín V4,“ uviedol Rastislav Sopko, riaditeľ asociácie Mám Dron

Viac informácií o konferencii DRONTEX 2023 a fotografie z podujatia sú k dispozícii na webstránke www.drontex.eu

O Asociácii Mám Dron

Asociácia Mám Dron vznikla ako občianske združenie, ktoré má cieľ zvyšovať povedmie o potrebe zodpovedného využívania vzdušného priestoru. Vzhľadom na častú neznalosť platných pravidiel najmä zo strany hobby používateľov dronov a širšej verejnosti, asociácia sa snaží otvoriť verejný dialóg na túto tému a pomocou webstránky www.mamdron.sk prinášať aktuálne informácie o platnej legislatíve. Aplikácia MamDron posúva ideu bezpečného a zodpovedného lietania z úrovne želaní do reálneho sveta. Dôkazom, že táto iniciatíva má význam, je aj rastúci počet členov a partnerov združenia.

Zobrazit Galériu

Mám Dron

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať