SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Krotitelia plazmy zo Slovenska 
sa pripravujú na uzatváranie vrtov 
v Severnom mori

Tlačové správy
0

Technológia PLASMABIT, ktorú vyvinul výskumno-vývojový tím firmy GA Drilling, bude na 12. Európskej noci výskumníkov v Bratislave opäť reprezentovať slovenské top inovácie. 28. septembra v Starej tržnici predvedie tím GA Drilling princíp technológie a výsledky svojej práce vo vedeckom stánku s názvom Krotitelia plazmy.

Slovenský vynález dokáže riadenou silou elektrickej plazmy horúcej až 5000 °C priniesť lacnejšiu a dostupnejšiu energiu pre všetkých. Vo vedeckom stánku na prízemí Starej tržnice Krotitelia plazmy návštevníkom predvedú reálnu frézovaciu hlavu technológie PLASMABIT a jej súčasti. Jedným vystavených exponátov bude aj ukážka reálnej produkčnej rúry s káblami a svorkami, ktorú PLASMABIT dokáže po celom obvode odfrézovať v extrémnych podmienkach tlaku a teploty, aké sú v podmorských vrtoch.

Frézovanie PLASMABIT je aplikácia určená pre odstávku a uzatváranie vyťažených vrtov, s ktorou GA Drilling plánuje svoj vstup na trh v oblasti Nórskeho kontinentálneho šelfu. „Uplynulých dvanásť mesiacov sme sa intenzívne venovali vývoju frézovacej aplikácie, ktorú momentálne už testujeme v podmienkach, ktoré simulujú reálne prostredie podmorského vrtu. Zároveň sa nám podarilo získať podporu tých najväčších európskych lídrov z odvetvia energetiky a ťažobného priemyslu a vytvoriť pôdu pre nové obchodné partnerstvá. Firmu pripravujeme na prechod z výskumno-vývojovej fázy na komerčnú, a tá nás zaväzuje k štandardizácii všetkých procesov a postupov na svetovú úroveň,“uviedol Igor Kočiš, CEO a spoluzakladateľ GA Drilling.

Slovenská firma GA Drilling má 9 rokov skúseností vo výskume. Svoju činnosť rozbehla vďaka vlastným prostriedkom, podpore z grantov, ako aj vďaka súkromným domácim či zahraničným investorom a priemyselným partnerom, ktorých počet rastie. Technológia PLASMABIT je chránená 17 patentmi. „Máme špičkový vedecký tím a ponúkame možnosť byť súčasťou unikátneho projektu, ktorý zviditeľňuje Slovensko na svetovej mape technologických inovácií. Intenzívne spolupracujeme s univerzitami doma aj v zahraničí a získavame mladé talenty späť na Slovensko. Ponúkame dlhodobú odbornú stáž pod vedením našich mentorov, ktorá môže prerásť do plnohodnotného pracovného pomeru,“ uviedla Andrea Šalingová, HR manažérka GA Drilling.

GA Drilling opakovane reprezentuje krajinu na prestížnych medzinárodných podujatiach (EXPO 2015 v Miláne, Olympiáda 2016 v Riu, Predsedníctvo SR v Rade EÚ 2016), Technologické centrum v rozlohe 4000 m2 je pravidelnou zastávkou delegácií z Bruselu, aktuálne je GA Drilling súčasťou oficiálnej prezentácie krajiny na slovenských ambasádach pod hlavičkou Ideas from Slovakia.

Zobrazit Galériu

GA Drilling

Všetky autorove články
Slovensko veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať