ESET_122023 ESET_122023 ESET_122023

Kyocera obhájila akreditáciu v oblasti bezpečnosti dát a riadenia rizík a získala certifikát ISO 27001

Tlačové správy
0

Kyocera Document Solutions Europe, popredný dodávateľ tlačiarní a kancelárskych riešení, oznamuje splnenie všetkých podmienok a štandardov informačnej bezpečnosti a krízového riadenia naprieč celou spoločnosťou. Získala tak opäť certifikát ISO 27001.

ISO 27001 je medzinárodne platný štandard, ktorý definuje požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti informácií, predovšetkým ide o riadenie bezpečnosti dôvery informácií pre zamestnancov, procesy, IT systémy a stratégiu firmy.

Dosiahnutie certifikácie vyžaduje od organizácií dodržiavanie 114 rôznych požiadaviek striktného systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS). Patria sem interné audity, neustále zlepšovanie, nápravné a preventívne opatrenia. Je to jediný štandard systému riadenia bezpečnosti informácií, ktorým je možné nezávisle certifikovať zamestnancov, procesy a technológie.

Andrie Muchtar, európsky referent pre bezpečnosť informácií v Kyocera Document Solutions Europe, uviedol: „Úspešné absolvovanie tohto auditu je pre nás významným medzníkom. Poskytuje našim súčasným aj potenciálnym zákazníkom istotu, že sa zodpovedne staráme o ich dáta. Akreditácia bola jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa nám podarilo vybudovať vysokú mieru dôvery u našich partnerov. Všetky informácie, ktoré spracúvame, sú chránené na najvyššej možnej úrovni.“

Zavedením GDPR sa organizácie viac zamerali na dôležitosť zabezpečenia dát a riadenia rizík. Hneď ako sa na titulných stranách tlače objavili prvé informácie o narušení bezpečnosti podnikových dát, vzrástli aj riziká pre podniky všetkých veľkostí, ktoré svoje dáta dostatočne nechránia. V súčasnosti si to manažéri firiem stále viac uvedomujú. Prieskum ukazuje, že 52 % firiem v celej Európe teraz považuje informačnú bezpečnosť za najvyššiu prioritu.

Andrie Muchtar došiel k záveru, že: „v súčasnom bezpečnostnom prostredí sú certifikáty, ako je ISO 27001, dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Spoločnosti, ktoré môžu preukázať, že trvale dosahujú najvyššie medzinárodne uznávané štandardy, budú vždy vo výhode.“

Certifikácia bezpečnostných údajov spoločnosti Kyocera vychádza zo správy spoločností IDC, ktorá vo svojom IDC MarketScape prieskume Celosvetové bezpečnostné riešenia a tlačové služby 2019 – 2020 uznala Kyoceru ako „hlavného hráča“ na poli bezpečnostných riešení a služieb.

Kyocera

Všetky autorove články
KYOCERA tlaciaren kancelaria ISO 27001 certifikat

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať