LENOVO s robustnými tržbami a rekordným ziskom pred zdanením za fiškálny rok 19/20 odoláva globálnym ekonomickým výzvam

Tlačové správy
0
  • Druhý rok po sebe presahujú celoročné tržby 50 miliárd USD
  • Historická výška zisku pred zdanením je na úrovni 1,02 miliardy USD, čo predstavuje nárast takmer o 19 %. Čistý zisk vo výške 665 miliónov USD predstavuje 12% medziročný nárast nad trhový konsenzus
  • Prelomový rok v oblasti softvéru a služieb s tržbami* 3,5 miliardy USD (medziročný nárast o 43 %), ktorý urýchlil celkovú transformáciu skupiny
  • 4. kvartál bol ovplyvnený pandémiou COVID-19, ale dopad bol minimalizovaný globálnou výrobou a excelentným výkonom dodávateľského reťazca, čo prinieslo výsledky nad očakávania trhu

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) oznámila solídne výsledky za celý fiškálny rok a za 4. kvartál, čím demonštrovala silnú pozíciu spoločnosti uprostred bezprecedentnej globálnej transformácie. Napriek fiškálnemu roku plnému makroekonomických a priemyselných výziev spoločnosť dosiahla celoročné tržby presahujúce 50 miliárd USD (50,7 miliárd USD). Ziskovosť zostala silná s historickou výškou zisku pred zdanením na úrovni 1,02 miliardy USD, s medziročným nárastom o takmer 19 %. Čistý zisk vo výške 665 miliónov USD predstavuje medziročný nárast o viac ako 12 %.

Základný zisk na akciu za celý rok dosiahol hodnotu 5,58 amerických alebo 43,61 hongkongských centov, za 4. kvartál to bola hodnota 0,36 amerických centrov alebo 2,80 hongkongských centov. Za fiškálny rok končiaci sa 31. marcom 2020, vyhlásila správna rada spoločnosti Lenovo konečnú dividendu v hodnote 2,77 amerických centov alebo 21,50 hongkongských centov na akciu.

„Uprostred jedného z najvýznamnejších období globálnych zmien a transformácie, aké sme kedy videli, spoločnosť Lenovo za posledný rok výrazne zmenila svoje podnikanie. Od dosiahnutia rekordných ziskov pred zdanením vo výške 1,02 miliardy USD až po dosiahnutie takmer rekordných tržieb vo výške 50,7 miliardy USD, nemôžem byť pyšnejší na náš silný výkon,“ povedal Yang Yuanqing, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo. „Som tiež neuveriteľne hrdý na to, ako naďalej reagujeme na globálnu pandémiu, a to celkovo ako spoločnosť, aj jednotlivo ako zamestnanci. Aj keď svet naďalej čelí neistote, som presvedčený, že spoločnosť Lenovo využije skvelý prevádzkový výkon a globálnu prítomnosť, aby pokračovala v implementácii našej inteligentnej stratégie transformácie a plne sa chopí príležitostí, ktoré nám poskytuje náš „nový štandard“.

Globálne ekonomické faktory a perspektíva

Posledných 12 mesiacov prinieslo niekoľko výziev v rámci celého odvetia, vrátane geopolitických neistôt, nedostatku dodávok komponentov, dopadov výmenných kurzov a v 4. kvartáli globálnu pandémiu COVID-19. Pokiaľ ide o koronavírus, spoločnosť využila silu viac ako 30 vlastných a dodávateľských výrobných závodov po celom svete na prispôsobenie kapacít a obnovenie rovnováhy výroby. Táto geografická rovnováha, prirodzená flexibilita a odolnosť boli jadrom excelentnej produktivity počas celého roka, čo zabezpečilo, že spoločnosť pokračovala vo výrobe a dodávala objednávky zákazníkom počas celého 4. kvartálu. Táto základná schopnosť spolu s neustálymi inováciami bude poháňať podnikanie aj v budúcnosti, pretože spoločnosť využíva na dlhodobý rast príležitosti, ktoré vytvára „nový štandard“  práce a vzdelávania z domu. Tento trend vedie nielen k nárastu v segmente počítačov a inteligentných zariadení, ale aj k podpore dátových centier a infraštruktúry na napájanie rýchlejších sietí a digitálnej spotreby.

Prehľad biznis skupín za fiškálny rok

Skupina inteligentných zariadení (IDG) naďalej vedie v silnom výkone spoločnosti. Skupina pre PC a Inteligentné zariadenia (PCSD), jedna z jej dvoch obchodných jednotiek, vedie s celoročnými tržbami vo výške takmer 40 miliárd USD, s medziročným nárastom o 3,6 %. Ziskovosť sa zvýšila, pričom zisk pred zdanením dosiahol rekordnú výšku 2,3 miliárd USD (medziročný nárast o 18 %) a rekordne vysoká marža zisku pred zdanením bola na úrovni 5,9 %, čo predstavuje medziročný nárast o 0,7 bodu a pozíciu lídra v celom segmente. Vedúce postavenie na globálnom trhu s osobnými počítačmi sa rozšírilo o viac ako 1 percentuálny bod podielu na trhu na úroveň 24,5 % za celý rok. Tento silný, udržateľný rast je poháňaný dôslednou stratégiou a investíciami zameranými na rastúci segment hráčskych zariadení, pracovných staníc, vizuálnych zariadení, tenkých a ľahkých zariadení a chromebookov, ktoré na trhu dosahujú dvojnásobne vyšší objem.

Druhá obchodná jednotka Skupiny inteligentných zariadení (IDG), Skupina pre mobilné zariadenia (MBG), mala našliapnuté na prelomový rok až do 4. kvartálu, kedy sa prejavil dopad núteného zatvorenia hlavnej výrobnej továrne na smartfóny v čínskom meste Wuhan kvôli COVID-19. Celkové tržby MBG klesli a strata pred zdanením dosiahla výšku 43 miliónov USD, čo prinieslo medziročný pokles o takmer 96 miliónov USD. Biznis sa naďalej orientuje na inovácie a vstup do prémiového segmentu ikonickým skladacím smartfónom Motorola razr.

Skupina Dátových Centier (DCG) zaznamenala celkovo medziročný pokles príjmov o 8,7 % v dôsledku miernejšieho dopytu po Hyperscale a výrazného poklesu cien komodít, avšak tržby mimo Hyperscale medziročne vzrástli o 5,3 %. Dôvodom bol dvojciferný nárast príjmov v oblasti Softvérovo definovanej infraštruktúry (SDI), Úložiska, Softvéru a služieb. Najmä tržby za Úložisko medziročne vzrástli o viac ako 50 %. Okrem toho medziročne vzrástol objem serverov bez Hyperscale o 14 % a príjmy z Číny o 23 %. Spoločnosť tiež rozšírila svoje vedúce postavenie v oblasti vysokovýkonného computingu s nárastom na 173 z 500 systémov na svete, ktoré v súčasnosti fungujú na systéme Lenovo.

Transformačné podniky preukázali značný pokrok. Tržby zo Smart IoT vzrástli medziročne takmer štvornásobne (+296 %), pričom hlavným hnacím motorom boli rozšírená a virtuálna realita, Smart Office a internet vecí (IoT). Smart Infrastructure medziročne vzrástla o 37 %, keď začala Network Function Virtualization generovať príjmy. Príjmy Smart Vertical sa viac ako zdvojnásobili (+133 %) vďaka silnému rastu obchodnej skupiny Data Intelligence Business, inteligentnej zdravotnej starostlivosti a inteligentným riešeniam v oblasti vzdelávania. Softvér a Služby dosiahli prelomový rok s rekordným príjmom* 3,5 miliardy USD, medziročne vzrástli o 43,2 % a stali sa hnacím motorom celkovej transformácie skupiny.

Highlighty 4. kvartálu:

  • Tržby skupiny na tento kvartál dosiahli 10,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 9,7 %. Zisk pred zdanením bol 77 miliónov USD a čistý príjem 43 miliónov USD.
  • Počítače a inteligentné zariadenia mali silný kvartál. Tržby sa medziročne znížili o 4,4 %, ale zisky pred zdanením sa medziročne zvýšili o 15 % (525 miliónov USD vs. 458 miliónov USD), čím sa zvýšila ziskovosť spoločnosti, ktorá je najvyššia v odvetví, o 1 celý bod na rekordnú úroveň 6,2 %.
  • Objem počítačov prekonal trh o štyri body, čím sa rozšírilo vedúce postavenie spoločnosti ako jednotky na globálnom trhu. Výnosy z počítačov prevýšili očakávania trhu vo všetkých regiónoch po celom svete.
  • Skupinu pre mobilné zariadenia ovplyvnila pandémia COVID-19, keď bola hlavná výrobná továreň v meste Wuhan zatvorená po väčšinu kvartálu. Napriek tomu spoločnosť využila svoje výrobné prevádzky vo svete a v tomto kvartáli vyrobila 6 miliónov telefónov.
  • V skupine Dátových centier objem serverov medziročne pokračoval v dvojcifernom raste (14 %). Príjmy z Hyperscale zostali výzvou z dôvodu výrazného poklesu cien komodít, ale obchody mimo Hyperscale medziročne vzrástli takmer o 4 %, čo bolo spôsobené kľúčovým rastom a generovaním zisku v oblasti Softvérovo Definovanej Infraštruktúry, Úložiska, Softvéru a Služieb.

* Fakturované príjmy

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať