SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Ľudia majú k vede rešpekt, niekedy sa jej až boja

Tlačové správy
0

Na tom, že veda je zaujímavou oblasťou ľudskej činnosti, sa zhodnú štyria z piatich ľudí. Zároveň skoro desatinu populácie desí, čo všetko sa dá za pomoci vedy dokázať. Vo všeobecnosti ľudia priznávajú, že toho o vede vedia málo a nedokážu si ju predstaviť v bežnom živote. To všetko vyplynulo z prieskumu technologickej spoločnosti 3M, ktorá už viac ako sto rokov prenáša vedecké poznatky do praxe.

Žiadne vedecké bádanie sa nezaobíde bez prirodzenej zvedavosti a rovnako vedecké poznatky obvykle vzbudzujú pozornosť. Väčšinu ľudí veda zaujíma, aj keď s pribúdajúcim vekom tento záujem mierne klesá. Celosvetovo prejavuje o vedecké témy najväčší záujem veková kategória medzi 18 a 34 rokov, v ktorej sa ponúka súvislosť s ešte prebiehajúcim, alebo v blízkej minulosti ukončeným univerzitným vzdelávaním.

Výsledky zo strednej Európy hovoria odlišne. Reputácia vedy medzi vekovou skupinou vysokoškolákov a doktorandov je tiež silná, ale ešte viac vede fandia ľudia v strednom veku (35 až 50 rokov, 87 %). Prieskum priniesol ešte jeden zaujímavý poznatok. Skoro polovica ľudí verí iba tým vedeckým tvrdeniam, ktoré sú v súlade s ich presvedčením. Viac ako tretina ľudí, či už vedcom fandia alebo nie, je k ich záverom skeptická. Najčastejšie uvádzaným dôvodom je to, že existuje rad vedeckých poznatkov, ktoré sa navzájom vyvracajú, alebo prostý fakt, že ľudia nedôverujú veciam, ktorým nerozumejú.

Jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť podporu vedy, je ukázať ľuďom, čo im prináša v každodennom živote. V 3M sa snažíme inšpirovať ľudí k tomu, aby si význam vedy uvedomovali na každom kroku,“ hovorí Mike Roman, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti 3M.

Veda prináša nádej

Ľudia vidia vo vede nádej pre riešenie súčasných globálnych problémov, hlavne v otázkach životného prostredia. Najvýraznejšiu podporu má ale veda v oblasti medicíny. Spolu 64 % dopytovaných napríklad predpokladá, že vedci vynájdu liek na chronické choroby, ako je rakovina, ešte v priebehu ich života. Na druhej strane je vidieť, že sú oblasti, kam ľudia vedu ešte púšťať nechcú. Napríklad 79 % dopytovaných by uprednostnilo ako asistenta človeka pred robotickým asistentom.

Veda na každom kroku

Viac ako tretina respondentov (36 %) ale tiež tvrdí, že keby veda neexistovala, ich život by sa nijako nezmenil. Málokto si však uvedomuje, že s výsledkami vedeckých poznatkov sa stretávame v každodennom živote. Či už to sú napríklad samolepiace bločky v kancelárii, náplasti v domácej lekárničke, fonendoskop na krku lekára alebo materiály v dopravných prostriedkoch, veda je všade okolo nás.

Pre nás v 3M je veda veľmi dôležitá a zaujíma nás, aký názor o nej panuje vo svete. Preto sa snažíme zvyšovať všeobecné povedomie o vede a zároveň odstraňovať predsudky, ktoré sú s ňou späté,“ hovorí Jayshree Seth, ktorá má v 3M na starosti tiež propagáciu vedy.

Názory vedcov sú pre ľudí stále relevantné

Medzi Stredoeurópanmi panuje presvedčenie, že najdôležitejšou vlastnosťou k úspešnej vedeckej kariére je inteligencia a že práca vedca je určená iba pre géniov. Vo svete sa ale ešte väčší význam prikladá zvedavosti. Tak či tak vedci majú vo verejnosti rešpekt. Možno aj preto si vyjadrenia vedcov k odborným témam udržiavajú väčšiu kredibilitu ako názory priateľov, rodiny a kolegov alebo sprostredkované informácie na sociálnych sieťach. V každom prípade, aspoň základné povedomie o vede by mal mať podľa 88 % respondentov úplne každý, bez ohľadu na to, akú prácu vykonáva. Typickou profesiou, ktorá vyžaduje technické vzdelanie a porozumenie vede, je podľa 80 % ľudí kozmonaut, prípadne tiež elektrikár alebo mechanik (50 %). V strednej Európe ľudia tiež majú vysoké nároky na odborné znalosti bankárov (48 %).

Prieskum 3M okrem iného odhalil, že:

  • 27 % dopytovaných by sa radšej vzdalo sexu ako svojho smartfónu
  • 15 % dopytovaných by radšej oslovilo 5 000 nových sledovateľov na sociálnych sieťach, ako  by získali 5 naozajstných priateľov
  • 45 % dopytovaných verí iba tým vedeckým poznatkom, ktoré sú v súlade s ich vlastným presvedčením
  • Keby sa ľudia (58 % celosvetovo a 43 % v strednej Európe) mohli vrátiť v čase, zvolili by si kariéru súvisiacu s vedou.
  • Skoro tretina respondentov po celom svete uviedla, že sa na vedeckú kariéru nedala preto, že dostatočne neštudovala. V strednej Európe 35 % ľudí uviedlo, že si nepripadali dosť múdri.
  • Medzi predmety, ktoré v škole respondentom veľmi nešli, hrá celosvetovo prím hlavne matematika (26 %), v strednej Európe to sú prírodné vedy (25 %).

Reprezentatívny prieskum State of Science zrealizovala spoločnosť 3M v dospelej populácii
v 14 krajinách – Brazília, Čína, India, Japonsko, Južná Afrika, Južná Kórea, Kanada,  Mexiko, Nemecko, Poľsko, Singapur,  Spojené štáty americké, Španielsko, Veľká Británia na vzorke približne 1000 respondentov v každej krajine. Prieskumu sa zúčastnilo spolu 14 025 respondentov a výsledky boli zverejnené v roku 2019. 

3M

Všetky autorove články
veda prieskum technológie vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať