SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

MH pokračuje v podpore elektromobility, vláda súhlasila s plánom jej rozvoja

Technológie
0

Podpora elektromobility na Slovensku bude pokračovať. Vláda súhlasila s Akčným plánom rozvoja elektromobility z dielne rezortu hospodárstva. Schválený materiál obsahuje 15 konkrétnych opatrení, ktoré by mali byť realizované do dvoch rokov. Cieľom je nielen zvýšiť počet elektromobilov na našich cestách, ale aj rozvoj potrebnej infraštruktúry, či investície do výskumu a vývoja komponentov do elektromobilov. „Slovensko je automobilová veľmoc, elektromobilita je trendom v tomto odvetví a ak chceme zostať medzi lídrami, musíme podporiť toto nové smerovanie," zdôraznil minister hospodárstva Peter Žiga.

Jednou z priorít akčného plánu je budovanie infraštruktúry. „Ministerstvo hospodárstva SR plánuje podporiť budovanie nabíjacích staníc pre samosprávy. Cieľom je podpora budovania potrebnej infraštruktúry aj mimo hlavných ťahov," vysvetlil minister Žiga. Podpornú schému týkajúcu sa nabíjacích staníc v rámci štrukturálnych fondov má v gescii Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Po vzore Česka či Nemecka je potrebné vytvoriť stabilný finančný rámec v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. V súčasnosti sa už budujú nabíjacie stanice prostredníctvom európskej finančnej schémy CEF (Connecting Europe Facility – Nástroj na prepájanie Európy). V prípade nabíjacích staníc sa počíta aj so zjednodušením administratívneho procesu pri ich výstavbe. Legislatívne by sa mala upraviť aj povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru na nových parkoviskách. V súčasnosti je na Slovensku približne 250 nabíjacích staníc.

Súčasťou Akčného plánu je aj pokračovanie úspešného projektu podpory kúpy elektromobilov. „Systém podpory by mal byť nastavený podobne ako pri pilotnom projekte, ktorý rezort hospodárstva realizoval so Zväzom automobilového priemyslu SR (ZAP SR). Aj touto cestou chceme povzbudiť ľudí ku kúpe týchto automobilov" uviedol minister. Pilotný projekt mal pozitívny vplyv na rast predaja elektrických vozidiel. Od novembra 2016 do júna 2018 využilo podporu 831 žiadateľov. Podpora išla na kúpu 514 batériových elektrických vozidiel a 317 plug-in hybridných vozidiel, čo predstavovalo medziročný nárast predaja týchto vozidiel o 350 %. Počet batériových a plug-in hybridných elektrických vozidiel s možnosťou dobíjania zo siete bol ku koncu minulého roka približne 1 700. Ak k nim pripočítame aj hybridné vozidlá s interne nabíjanou batériou, ich počet je okolo 5 000.

Motivačnou novinkou, ktorú prináša akčný plán pre motoristov jazdiacich na elektromobiloch, sú farebne odlíšiteľné ŠPZ. Tie ich budú oprávňovať jazdiť napríklad vo vyhradených jazdných pruhoch, či parkovať v nízkoemisných zónach. Obe tieto opatrenia by mali byť realizované do 1. januára 2020. Zvýšiť záujem o tieto vozidlá by mala aj informačná kampaň, jej súčasťou bude aj nový portál venujúci sa len tejto téme. Pre podnikateľov rezort financií zavedie zrýchlené odpisy na elektromobily a nabíjacie stanice. Ďalším z dôležitých opatrení v Akčnom pláne rozvoja elektromobility je podpora výskumu, vývoja a konkurencieschopnej a udržateľnej priemyselnej výroby batérií pre elektromobily. „Slovensko dobre naštartovalo podporu elektromobility, ale v ďalších krokoch je nevyhnutné nasmerovať svoju pozornosť aj na podporu výroby komponentov do elektromobilov,"podčiarkol šéf rezortu hospodárstva.

MH SR

Všetky autorove články
elektromobilita ministerstvo rozvoj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať