ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

MV buduje Národné centrum výskumu a inovácií v oblasti vnútornej bezpečnosti

0

Ministerstvo vnútra má v úmysle zlepšiť možnosti civilnej ochrany SR pri prírodných katastrofách alebo závažných priemyselných haváriách prostredníctvom vedeckého výskumu. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra, rezort v spolupráci s viacerými univerzitami, vedeckými pracoviskami a vývojármi technológií vypracoval projektový zámer s aktivitami za približne 40 miliónov eur na vybudovanie Národného centra výskumu a inovácií v oblasti vnútornej bezpečnosti. Špecializované výskumné a výcvikové centrum má byť zamerané na analýzu rizík a vývoj bezpečnostných riešení a systémov v oblasti ochrany života a majetku občanov a tiež dôležitej infraštruktúry.

"Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany našich občanov, tak, aby zodpovedala súčasným hrozbám 21. storočia, musíme preukázať schopnosť inovovať preventívne a intervenčné postupy, prinášať efektívnejšie riešenia a využívať pre manažment rizík potenciál nových technológií," povedal minister vnútra Robert Kaliňák. Výskumné centrum má podľa rezortu vnútra zahŕňať laboratóriá vybavené napríklad simulačnými zariadeniami a technológiami. Vďaka ich schopnosti vytvárať situácie identické s reálnymi podmienkami majú podľa rezortu vnútra umožniť testovanie a vývoj nových technológií, postupov a riešení v oblasti boja proti prírodným katastrofám a iným výnimočným situáciám.

"Tieto simulátory dokážu verne napodobniť rôzne typy krízových situácií, ktorým v reálnom živote čelíme alebo sú potenciálnymi hrozbami. V takomto prostredí s pomocou výskumných a záchranných tímov potom dokážeme spoločne vyvíjať nové riešenia šité na mieru konkrétnym rizikám," vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Rut Erdélyiová.

Vytvorením experimentálneho laboratória pre modelovanie a simuláciu požiarov, povodní, lavín a iných potenciálne nebezpečných udalostí v horskom prostredí sa podľa rezortu zdokonalí napríklad pripravenosť záchranných zložiek a zlepší sa kvalita pomoci a záchrany postihnutým osobám v extrémnom a vysokohorskom teréne. Centrum sa taktiež bude zaoberať vývojom v oblasti kriminalistiky. Cieľom má byť efektívnejšie vyšetrovanie a odhaľovanie trestnej činnosti.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať