SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

MV buduje Národné centrum výskumu a inovácií v oblasti vnútornej bezpečnosti

0
Ministerstvo vnútra má v úmysle zlepšiť možnosti civilnej ochrany SR pri prírodných katastrofách alebo závažných priemyselných haváriách prostredníctvom vedeckého výskumu. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra, rezort v spolupráci s viacerými univerzitami, vedeckými pracoviskami a vývojármi technológií vypracoval projektový zámer s aktivitami za približne 40 miliónov eur na vybudovanie Národného centra výskumu a inovácií v oblasti vnútornej bezpečnosti. Špecializované výskumné a výcvikové centrum má byť zamerané na analýzu rizík a vývoj bezpečnostných riešení a systémov v oblasti ochrany života a majetku občanov a tiež dôležitej infraštruktúry."Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany našich občanov, tak, aby zodpovedala súčasným hrozbám 21. storočia, musíme preukázať schopnosť inovovať preventívne a intervenčné postupy, prinášať efektívnejšie riešenia a využívať pre manažment rizík potenciál nových technológií," povedal minister vnútra Robert Ka ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať