SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Made in Slovakia - Predstavujeme zaujímavé produkty, projekty a startupy

Technológie
0
IT PRODUKT:  Soitron Security Sensor Ide o pasívnu bezpečnostnú sondu, fungujúcu na vlastnom hardvéri. Dokáže analyzovať bezpečnosť sieťovej prevádzky aj prenášaného obsahu a upozorní na možné riziká vo firemnej IT sieti. Umožňuje otestovať rôzne bezpečnostné produkty od viacerých výrobcov priamo v prostredí zákazníka a bez rizika výpadku existujúcej infraštruktúry. Zároveň vyhodnocuje aktuálny stav bezpečnosti firemnej infraštruktúry pomocou analýzy vstupov. Kvalifikovaní technici z nich následne vypracujú report opisujúci bezpečnostné incidenty a navrhnú nápravné opatrenia. Toto bezpečnostné riešenie neponúka v režime 24/7 len report a komplexnú analýzu potenciálnych hrozieb v IT sieti, ale aj návrh ďalších krokov na ich odstránenie. Okrem poradenstva je veľmi výhodné aj to, že zákazník si môže počas jedného auditu otestovať riešenia viacerých dodávateľov priamo vo svojich priestoroch. Všetko v rámci komplexnej služby od dodávky, inštalácie a konfigurácie potrebného hardvéru, admin ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
Made in Slovakia startup produkt projekt

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať