SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Made in Slovakia: Digitálny 3D model tváre pomocou 3D skenu

Technológie
0
Už antickí sochári vedeli zvečniť ľudskú tvár jej vytesaním do mramoru. Dnes sa to isté dá vykonať za pár sekúnd na 3D skeneri. Navyše získaná podoba tváre je skutočne večná. Má totiž digitálnu formu. O 3D skenovaní 3D skenovanie je metóda, ako získať dáta o povrchu objektov. Nameraním získame tri priestorové súradnice [x, y, z] veľkého množstva bodov na povrchu telesa. Čím hustejšie pokrývajú povrch a čím presnejšie vieme ich súradnice, tým lepšie máme objekt nameraný. 3D skenovanie je užitočné pre množstvo praktických aplikácií – napríklad na kontrolu, či povrch odliatku zodpovedá žiadanému tvaru, na navigáciu priemyselného robotického ramena pri obrábaní kovov alebo pri pohybe mobilného robota v neznámom priestore. Získané dáta možno zobraziť (a ďalej s nimi pracovať) viacerými spôsobmi. Jedna z možností takého zobrazenia je hĺbková mapa, kde každý bod obrázka namiesto farby kóduje svoju vzdialenosť od kamery. Iný spôsob je zobraziť príslušné body v priestore a umožniť človeku p ... Zobrazit Galériu
3D sken

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať