SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Mali by vaši spolupracovníci vedieť, koľko presne zarábate?

Tlačové správy
0

Podľa výskumu spoločnosti Sharp sa Európske spoločnosti vystavujú riziku, pretože mnoho ich zamestnancov neberie zabezpečenie dát dostatočne vážne. 1 z 12 účastníkov prieskumu (8 %) uviedol, že mal prístup k dôverným informáciám, ku ktorým prístup mať nemal.

Pomerne často dochádza k porušovaniu firemných predpisov: jedna štvrtina oslovených pracovníkov (20 %) priznala uchovávanie informácií súvisiacich s ich prácou vo verejnom cloude napriek tomu, že to nie je povolené. V tom je zahrnutých 26 % oslovených, ktorí pracujú v oddeleniach ľudských zdrojov a môžu tak potenciálne ohroziť osobné údaje, okrem iného obsahujúce aj výplatné pásky.

21 % oslovených uviedlo, že používajú verejné stránky na zdieľanie súborov bez súhlasu firmy a takmer tretina respondentov (29 %) priznala, že nedodržujú firemný protokol a berú si nedokončenú prácu domov.

Ťažko použiteľný hardvér môže tiež pre podniky predstavovať nebezpečenstvo, pretože 39 % pracovníkov používa svoje vlastné zariadenia na pripojenie k sieti z dôvodu jednoduchšieho použitia. Tento podiel dokonca robí takmer polovicu (47 %) u mileniálov (osôb narodených po roku 1982), a pracovníkov oddelení IT a HR, kde dosahuje 49, resp. 47 percent. 

Špecialistka na bezpečnosť a ochranu dát Dr. Karen Renaudová uviedla, že výsledky naznačili nutnosť, aby podniky zaistili svojim zamestnancom lepšiu podporu: - Kým podniky budú vedome alebo nepriamo prehliadať nebezpečné správanie, bude zabezpečenie vždy v ohrození. Napríklad, odmeňovanie nadčasovej práce zamestnancov z domova, ale neposkytnutie na to potrebných bezpečných nástrojov, ako je VPN služba, vydáva signál, že si spoločnosť v skutočnosti bezpečné správanie dostatočne neváži.

- Ak vezmeme do úvahy, že 75 % pracovnej sily je teraz mobilných a 81 % zamestnancov pristupuje k pracovnej dokumentácii na cestách, musia podniky udržať krok so svojimi pracovníkmi. Je na podnikoch samotných, aby našli správnu rovnováhu medzi modernými spôsobmi práce a zabezpečeným zdieľaním dát. – uvádza Alexandr Stočes, Product Manager, Sharp Electronics CEE.

Riziká sa neobmedzujú na digitálne informácie; viac než polovica pracovníkov (55 %) uviedla, že kolegovia ponechali vytlačené stránky v tlačovej priehradke, a výrazne tak zvýšili možnosť, že dokumenty v kancelárii uvidí neoprávnená osoba.

Keď v máji 2018 vstúpi do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, budú podnikom v prípade narušenia bezpečnosti dát hroziť vysoké pokuty. Z prijatia robustných zásad a pravidiel na ochranu dát sa tak stáva priorita.

Spoločnosť Sharp vytvorila voľne dostupnú príručku o zlepšení zabezpečenia dát, zahŕňajúcu odporúčania o Dr. Renaudovej. Príručka je k dispozícii na adrese www.sharp.sk/unlock.

 
Zobrazit Galériu

Sharp

Všetky autorove články
Sharp

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať