SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Mesiac sa pred miliardami rokov obrátil naruby

0

Vedci zistili, že asymetrický povrch Mesiaca je spôsobený prevrátením jeho plášťa, keď bol mladý. Podľa štúdie, ktorú viedli Weigang Liang a Adrien Broquet z Arizonskej univerzity, gravitačná mapa Mesiaca podporuje túto teóriu prevrátenia plášťa. Simulácie, ktoré výskumníci uskutočnili, ukázali, že gravitačné anomálie na blízkej strane Mesiaca sú v súlade s prítomnosťou hustých hornín a minerálov, ktoré sa zachovali od počiatkov Mesiaca.

Predpokladá sa, že k prevráteniu došlo približne pred 4,22 miliardami rokov, krátko po tom, ako sa Mesiac sformoval z kúska Zeme, ktorý sa odtrhol počas prudkej kolízie. Povrch Mesiaca obsahuje oblasť nazývanú KREEP Terrane, ktorá je bohatá na neočakávané kovy, ako je draslík, prvky vzácnych zemín a fosfor.

Táto oblasť sa prekrýva s mesačnými morami, čo sú čadičové pláne, ktoré sú výsledkom sopečnej činnosti. Čadič v tejto oblasti obsahuje hustý minerál nazývaný ilmenit. Prekvapivo sú horniny pod ilmenitovými kumulátmi (ilmenite-bearing cumulates – IBC) menej husté, čo naznačuje, že IBC by mali klesať do Mesiaca, zatiaľ čo menej husté horniny vystupovali na povrch.

Výskumníci predpokladajú, že počas vzniku Mesiaca pokrýval jeho povrch oceán roztavenej magmy, ktorý sa ochladil a vytvoril kôru a plášť. Husté minerály ako ilmenit by sa vytvorili vo vrstve medzi kôrou a plášťom a prvky KREEP by sa sústredili v tekutom rezervoári. Očakávalo sa, že husté minerály klesnú smerom k mesačnému jadru, ale bez modelovania vzniku Mesiaca to vedci nemohli potvrdiť. 

Je takisto možné, že IBC sa po ponorení opäť zdvihli a prevrátili plášť. To by vysvetľovalo prítomnosť KREEP Terrane aj bazaltov bohatých na titán na povrchu Mesiaca. Vedci však zistili, že tieto prvky nie sú v mesačnom plášti rozložené rovnomerne. Vysvetliť by to mohla migrácia týchto prvkov z miesta dopadu. 

Výskumníci použili modely na pozorovanie gravitačných vzorov vytvorených koncentráciami IBC pod mesačnou kôrou a porovnali ich s údajmi zozbieranými orbitálnymi sondami GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) NASA. Vzorce sa zhodovali s pozorovaniami, čo naznačuje, že k prevráteniu došlo najmenej pred 4,22 miliardami rokov. Štúdia, ktorá bola publikovaná v časopise Nature Geoscience, poskytuje pohľad do ranej histórie Mesiaca, ktorá bola doteraz neznáma.

Zdroj: sciencealert.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať