CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Michal Kopanič – nový partner v Deloitte

Tlačové správy
0

Michal Kopanič je od 1. decembra novým partnerom spoločnosti Deloitte. Zodpovedá za tím odborných konzultantov na Slovensku a bude sa aktívne podieľať na projektoch stredoeurópskeho tímu pre FSI technológie s dôrazom na rozsiahle transformačné projekty v oblasti digitalizácie.

M. Kopanič pôsobil viac ako 15 rokov v rôznych vedúcich pozíciách a výkonných funkciách. Viedol medzinárodné multidisciplinárne tímy, ktoré priniesli pozitívne výsledky pre mnohé rozvíjajúce sa a transformujúce podniky. Má skúsenosti so sektorom bankovníctva a poisťovníctva, energetiky a s verejným sektorom.

Viedol viaceré projekty zamerané na transformáciu podnikov spojenú s automatizáciou a digitalizáciou procesov, na fúzie a integráciu po fúzii alebo na zadefinovanie vízie a firemnej stratégie. Svoje poznatky a skúsenosti uplatnil pri budovaní moderných centier zdieľaných služieb, optimalizácii procesov, ako aj pri implementácii nových technológií a riešení. Riadil rozvoj informačných systémov a reštrukturalizácie v krajinách strednej a východnej Európy a Ázie.

 

Deloitte Audit s.r.o.

Všetky autorove články
Deloitte Michal Kopanic

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať