Microsoft v spojení s ChatGPT môže byť hrozbou pre Google

Technológie
0

Všetky dnešné vyhľadávače fungujú v zásade rovnakým spôsobom: zadáte otázku alebo kľúčové slová a dostanete zoznam odkazov, ktoré obsahujú požadované informácie. No čo keby vyhľadávače použili namiesto odkazov umelú inteligenciu na poskytovanie informácií priamo vám? Takto by mohol čoskoro fungovať Bing. Microsoft totiž plánuje upgradovať svoj vyhľadávací nástroj o umelú inteligenciu, ktorá poháňa ChatGPT, čo je najmodernejší konverzačný robot vyvinutý spoločnosťou OpenAI.

Aktualizácia, ktorá by mohla byť online do konca marca, by poskytla Bingu konkurenčnú výhodu pred Googlom. V roku 2019 Microsoft investoval 1 miliardu dolárov do OpenAI, spoločnosti so sídlom v San Franciscu, ktorá pracuje na vývoji umelej všeobecnej inteligencie. Ide o úroveň AI, ktorá je dostatočne inteligentná na to, aby sa učila a vykonávala intelektuálne úlohy ako človek. OpenAI pracuje na takzvaných modeloch spracovania prirodzeného jazyka (natural language processing – NLP), ktoré dokážu „rozumieť“ ľudskému jazyku a generovať text podobný ľudskému.

Jeho najnovší jazykový model ChatGPT je pravdepodobne najsofistikovanejší a najužitočnejší chatbot dostupný pre verejnosť. Od konca roku 2021 spoločnosť Microsoft používa technológiu NLP od OpenAI vo svojej cloudovej službe Azure, prostredníctvom ktorej môžu preverení zákazníci pristupovať k staršej verzii GPT. A v októbri Microsoft v blogovom príspevku uviedol, že AI generátor obrázkov DALL-E 2 od OpenAI bude čoskoro k dispozícii vo funkcii Bingu Image Creator.

Bing navyše môže byť čoskoro jediný spôsob, ako ľudia získajú bezplatný prístup k ChatGPT, ak vezmeme do úvahy, že OpenAI nedávno naznačil plány na spoplatnenie prístupu k ChatGPT. Zatiaľ nie je úplne jasné, ako presne Microsoft integruje ChatGPT do Bingu. Dá sa však povedať, že Google považuje ChatGPT za významnú hrozbu – potenciálne dokonca existenčnú. Dnes vyhľadávač Googlu spracúva viac ako 80 % všetkých online vyhľadávaní na celom svete a viac ako 90 % všetkých mobilných dopytov. Bing je na druhom mieste a v roku 2022 spracoval približne 9 % celosvetových vyhľadávaní na počítači.

Google má niekoľko vlastných jazykových modelov na interné použitie vrátane LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), o ktorom bývalý inžinier Google Blake Lemoine tvrdil, že je uvedomelý. Spoločnosť v súčasnosti používa svoje jazykové modely na lepšie pochopenie toho, čo používatelia hľadajú pri vyhľadávaní. 

Vedúci pracovníci spoločnosti Google však nedávno povedali zamestnancom, že spoločnosť by čelila „ohrozeniu dobrej povesti“, keby do svojho vyhľadávača implementovala viac NLP a ten by nefungoval dobre.  Aj keď sú jazykové modely ako LaMDA a ChatGPT užitočné a často až strašidelne ľudské, niekedy chrlia presvedčivo znejúce nezmysly alebo priame nepravdy. Generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman vo svojom nedávnom tvíte tvrdil, že by bolo chybou spoliehať sa na ne pri niečom dôležitom. 

Existuje však ďalší dôvod, prečo Google môže váhať s pridaním viac NLP do svojej vyhľadávacej funkcie: príjmy z reklamy. Google už dlho generuje väčšinu svojich príjmov z reklám a zarába peniaze zakaždým, keď niekto klikne na propagovaný odkaz vo vyhľadávaní. No ChatGPT alebo podobná AI by mohla narušiť tento obchodný model. Keby vám totiž AI jednoducho povedala informácie, ktoré hľadáte, bolo by menej dôvodov na klikanie na odkazy.

Nie je však isté, že Bing s umelou inteligenciou bude pre Google vážnou hrozbou. Predovšetkým algoritmus Page Rank spoločnosti Google je stále neuveriteľne dobrý pri generovaní relevantných odkazov a vo vyhľadávaní často ide viac o skúmanie témy než o požadovanie takých konkrétnych a stručných odpovedí, aké vám poskytne chatbot.

ChatGPT môže byť dobrý v generovaní súvislých a často správnych odpovedí na otázky, ale vzhľadom na to, ako tieto modely fungujú, vám zvyčajne nemôže uviesť zdroj informácií, ktoré generuje. (V skutočnosti je možné, že nikto presne nevie, odkiaľ model získal danú informáciu, vzhľadom na obrovské množstvo online údajov, na ktorých bol vycvičený.) Tieto nedostatky však môžu časom zmiznúť, možno čiastočne s vydaním ďalšej generácie GPT-4, ktorá by mala vyjsť niekedy v roku 2023.

Zdroj: freethink.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať