SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Microsoft venoval pre Aptech Europe na Slovensku 1 000 poukazov na odborné certifikačné skúšky v hodnote 35 000 eur

Tlačové správy
0
S cieľom podporiť lepšiu zamestnateľnosť mladých ľudí spoločnosť Microsoft darovala v novembri minulého roka krajinám Európskej únie 10 000 poukazov. Slovensko získalo až 1 000 prostredníctvom Neziskovej organizácie Aptech Europe. Úspešným absolvovaním skúšky si študenti strednej alebo vysokej školy potvrdia úroveň IT zručností a zvýšia svoju hodnotu na trhu práce.

Otázka nezamestnanosti mladých v krajinách Európskej únie je neustále aktuálna, na Slovensku aktuálne dosahuje vyše 32, 6%. S cieľom pomôcť znížiť toto číslo a prispieť k lepšej uplatniteľnosti absolventov stredných a vysokých škôl na trhu práce spoločnosť Microsoft darovala Neziskovej organizácii Aptech Europe 1 000 poukazov na vykonanie odbornej skúšky. Úspešným absolvovaním skúšky si študent potvrdí úroveň IT zručností a zvýši svoju hodnotu na trhu práce. Hodnota jedného poukazu je 35 eur.

„Certifikáty renomovaných organizácií sú jednou z ciest ako si zvýšiť svoju cenu na trhu práce. Pomôžu študentom, absolventom a predovšetkým mladým nezamestnaným ľuďom nájsť si uplatnenie a naštartovať svoju IT kariéru," povedala Paula Okániková, Academic Program Manager z Microsoft Slovakia.

Poukazy na vykonanie skúšky môže stredná alebo vysoká škola získať registráciou na www.aptech-europe.com. Podľa počtu záujemcov v danej škole bude následne zriadené autorizované certifikačné centrum a študenti sa tak otestujú priamo vo svojej škole. Záujemcovia si môžu vybrať z dvoch typov:

  • Certifikát Microsoft Office Specialist (MOS): skúška je zameraná na získavanie zručností pri práci s kancelárskym balíkom Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, SharePoint, OneNote).
  • Certifikát Microsoft Technology Associate (MTA): je dôležitou súčasťou vzdelania pre tých, ktorí plánujú svoju kariéru v oblasti IT infraštruktúry, dizajnu databáz alebo vývoja softvéru s využitím Microsoft technológií. Je prvým stupňom certifikácie pre vývojárov a odborníkov v oblasti IT. Certifikovať sa možno v rôznych špecializovaných oblastiach, podľa záujmu a konkrétnej oblasti. Ku každému testu sú k dispozícii učebné podklady.

„Keď som sa dozvedel o možnosti urobiť si MTA certifikát zadarmo priamo na internáte, kde som býval, hneď som sa prihlásil. Bola to pre mňa výborná možnosť otestovať si svoje vedomosti a zvýšiť možnosť presadiť sa na pracovnom trhu. Každý študent by mal takúto možnosť využiť, keď sa naskytne. Z mojich skúseností sa nestáva často, že firmy ponúknu svoje certifikáty zadarmo. Mne sa to stalo až v poslednom ročníku," povedal Jan Šovčík, ktorýbolpočas prvého kola certifikácie študent robotiky na FEI STU, a aktuálne je doktorand na FEI STU, v odbore automatizácia a riadenie.

Možnosť bezplatne absolvovať niektorý zo špecializovaných testov potrvá od 1.3.2014 do 30.6. 2014.

„Vďaka úspešnej minuloročnej MTA certifikačnej kampani, do ktorej sa zapojilo 330 študentov, sa nám tento rok podarilo získať až 1 000 poukazov a kampaň sa rozšírila aj o skúšku z kancelárskeho balíka Microsoft Office, ktorého ovládanie sa považuje za základnú počítačovú gramotnosť. Touto kampaňou chceme zvýšiť záujem študentov a informačné technológie a poskytnúť študentom príležitosť otestovať si svoje zručnosti." povedal Tomáš Božik, riaditeľ Neziskovej organizácie Aptech Europe.

Registráciu a kompletné informácie o programe nájdete tu www.aptech-europe.com.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať