SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Mikroplasty sa už nachádzajú aj v ľudskej placente

0

Pred tromi rokmi vedci prvýkrát objavili mikroplasty plávajúce v štyroch rôznych ľudských placentách, a ako sa ukázalo, bola to len špička ľadovca. Začiatkom roku 2023 výskumníci oznámili, že našli mikroskopické častice plastového odpadu v najmenej 17 rôznych placentách. Pomocou novej techniky teraz výskumníci identifikovali drobné častice a vlákna plastu s veľkosťou menšou ako mikrón v doteraz najväčšej vzorke placent.

Vo všetkých 62 študovaných vzorkách tkaniva tím našiel mikroplasty v rôznych koncentráciách, ktoré sa pohybovali od 6,5 do 685 mikrogramov na gram tkaniva, čo je oveľa viac ako hladiny zistené v ľudskom krvnom obehu. Zatiaľ nikto nevie, čo toto plastové znečistenie robí so zdravím plodu alebo matky. Hoci mikroplasty boli nájdené vo všetkých hlavných orgánoch ľudského tela vrátane mozgu, nie je známe, či sú tieto znečisťujúce látky dočasnými návštevníkmi, alebo trvalými a hromadiacimi sa hrozbami pre zdravie.

Keďže znečistenie životného prostredia plastmi sa stále zhoršuje, kontaminácia placenty sa bude len zvyšovať, pretože ľudia vdychujú a prehĺtajú viac plastov ako kedykoľvek predtým. Určiť, koľko mikroplastov sa hromadí v ľudskom tkanive, sa ukázalo ako mimoriadne ťažké vzhľadom na veľmi malú veľkosť týchto častíc. Vedci už roky pracujú na spoľahlivej detekčnej metóde, ktorá dokáže kvantifikovať hmotnosť týchto znečisťujúcich látok a určiť konkrétny druh plastu. Až potom bude možné správne vyhodnotiť ich vplyv na zdravie.

Nová štúdia využíva novú techniku s vysokým rozlíšením na vyhľadávanie plastov v ľudskej krvi a tkanivách. Najprv výskumníci oddelili väčšinu biologického materiálu od pevných plastov, pričom na oddelenie veľmi malých molekúl použili chemikálie a extrémne vysokorýchlostné ultracentrifúgy. Potom rozdelili polyméry, aby určili ich špecifické zlúčeniny. 

Po použití na 62 vzoriek placenty technika odhalila, že viac ako polovica všetkých plastov nájdených v placente je polyetylén – najčastejšie používaný plast na našej planéte, z ktorého sa vyrábajú napríklad jednorazové tašky a fľaše. Ďalšie plastové častice identifikované v placente zahŕňajú polyvinylchlorid, nylon a polypropylén, z ktorých všetky sú pravdepodobne staré niekoľko desaťročí, boli zvetrané a oxidované roky v prostredí predtým, ako ich ľudia vdýchli alebo prehltli.

Klinických štúdií o účinkoch znečistenia plastmi je zatiaľ málo. Prvé výskumy naznačujú, že čím menšie sú plastové znečisťujúce látky, tým ľahšie môžu preniknúť do buniek. A napriek tomu je pri tejto miniatúrnej veľkosti ťažšie určiť ich potenciálne toxické účinky. Príčiny širokého rozsahu koncentrácií mikroplastov, ktoré sa nachádzajú v ľudských orgánoch vrátane placenty, nie sú v súčasnosti známe. Môže to byť spôsobené analytickou chybou, alebo, ako hovoria výskumníci, aj „kombináciou environmentálnych, stravovacích, genetických faktorov, veku matky a životného štýlu“.

Prietok krvi v placente je relatívne vysoký, pričom prijíma veľké množstvo živín z krvi matky, čo by mohlo spôsobiť jej vyššiu expozíciu. Rozsah, v akom sa znečistenie nano- a mikroplastmi môže prenášať cez zložitú placentárnu bariéru, či už pasívne, alebo aktívne, si vyžaduje ďalšie skúmanie. Štúdia bola publikovaná v časopise Toxicological Sciences.

Zdroj: sciencealert.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať