TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Mobilné údaje o polohe sú pre používateľov veľkou hrozbou

0
location-mobile copy.jpg Podľa vedcov možno identifikovať majiteľa mobilného telefónu len na základe niekoľkých lokalizačných informácií.

Kedykoľvek je mobilný telefón pripojený k internetu, dochádza k automatickému záznamu informácií o pohybe jeho majiteľa. Tieto dáta sú potom v anonymnej podobe odovzdávané tretím stranám, ktoré ich využívajú napríklad pre dopravné aplikácie alebo na cielenú reklamu.

Štúdia uverejnená v časopise Scientific Reports však varuje, že vzorce ľudskej mobility sú natoľko predvídateľné, že identitu každého používateľa možno zistiť už iba zo štyroch dátových bodov.

Rozvoj služieb geolokalizácie sa za posledné roky dostal tak ďaleko, že ich tvorcovia úplne opomínajú to, aký vplyv má existencia lokalizačných dát na súkromie a anonymitu používateľov.

Napríklad výrobcovia satelitných navigácií používajú lokalizačné údaje na priebežný výpočet rýchlosti pohybu používateľov na danom cestnom úseku, čo má prispieť k presnejšiemu dopravnému spravodajstvu. Dáta používané na tieto výpočty sú síce anonymné, teda neobsahujú žiadne mobilné číslo alebo iné osobné údaje, to však úplne nezaručuje, že používateľ sa nebude dať spätne vystopovať.

Z minulosti sú známe prípady, keď došlo k prepojeniu zdanlivo anonymných dát s ich pôvodnými majiteľmi. V roku 2006 napríklad spoločnosť AOL úmyselne zverejnila súbor obsahujúci archív 20 miliónov webových vyhľadávaní. Novinárom z denníka New York Times sa potom pomocou týchto dát podarilo odhaliť totožnosť náhodne vybraného používateľa.

Už spomínaná štúdia, za ktorou stoja vedci z MIT a Katolíckej univerzity v Leuvene, ukázala, že anonymitou si v dnešnej dobe nemôže byť nikto istý. Akokoľvek sa môže zdať, že je pohyb človeka náhodný a nepredvídateľný, v skutočnosti máme jasne dané návyky, ktoré možno opísať pomocou jednoduchých vzorcov. Lokalizačné dáta teda môžu byť najhoršej kvality a napriek tomu ich možno použiť na identifikáciu ich pôvodného majiteľa.

Vedci na účely svojho výskumu použili anonymizované dáta pochádzajúce od 1,5 milióna používateľov. Pre každého z nich vytvorili vlastnú „mobilnú stopu" a zistili, že na presnú identifikáciu používateľa stačia iba štyri lokalizácie od každej osoby.

„V tridsiatych rokoch sa zistilo, že na presnú identifikáciu človeka potrebujete 12 zhodných bodov na odtlačku prsta," uviedol vedúci výskumného tímu Yves-Alexandre de Montjoye z MIT. „Rovnako sme postupovali pri mobilných stopách. Štyri body sú dostatočné na identifikáciu 95 % všetkých testovaných používateľov."

Podľa vedcov si ľudia neuvedomujú, aké sú ich lokalizačné údaje v skutočnosti dostupné. Prínos najrôznejších aplikácií a služieb, ktoré tieto dáta využívajú, podľa nich nemôže vyvážiť riziko, aké predstavujú pre naše súkromie.

Zdroj: computerworld.cz

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať