SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Možno rozlíšiť úmyselné a neúmyselné páchanie trestného činu? Vedci to dokázali skenovaním mozgu

0
Výška trestu vymeraného súdom môže závisieť od toho, či páchateľ trestného činu konal úmyselne alebo z nedbanlivosti.  Môže to však sudca či porota rozlíšiť s určitosťou? Pomôcť sa im snaží tím pod vedením Reada Montagua, neurovedca pôsobiaceho na Virginia Tech Carilion Research Insitute v Roanoke a na University College v Londýne, a to použitím funkčnej magnetickej rezonancie (functional magnetic resonance imaging – fMRI). Tá umožňuje merať mozgovú aktivitu na základe prietoku krvi. Vedci analyzovali mozgy 40 ľudí, mužov aj žien, väčšinou vo veku 20 – 40 rokov, s ktorými simulovali situácie, že sa snažia prepašovať niečo cez bezpečnostné kontroly. Niektorí z nich s istotou vedeli, že majú v kufri pašovaný tovar, ostatným dali možnosť vybrať si z dvoch až piatich kufrov, z ktorých iba jeden obsahoval kontraband. Riziko pristihnutia odlíšili aj tým, že nie na každom z 10 checkpointov stála stráž. Výsledky ukázali rozličné vzory mozgovej aktivity v prípade, keď človek s istotou vedel, ...

Redakcia

Všetky autorove články
mozog Skenovanie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať