SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Možno vynálezu vytvorenému umelou inteligenciou prideliť patentovú ochranu?

Technológie
1
Úrad pre patenty a ochranné známky USA (UPSTO) nedávno rozhodol, že systémy umelej inteligencie nemôžu byť uvedené ako vynálezcovia patentu. K rozhodnutiu došlo v súvislosti s projektom autonómneho vynálezcu DABUS (Device autonomously bootstrapping uniform sensibility), čo je patentovaný AI systém vytvorený Dr. Stephenom Thalerom. Zákon ustanovuje, že ako vynálezcovia patentov môžu byť uvedené iba „fyzické osoby“. Vychádza sa pri tom z podobných rozhodnutí, ktoré prijal Európsky patentový úrad a Úrad pre duševné vlastníctvo Spojeného kráľovstva. U právnikov, vynálezcov a technológov však toto rozhodnutie ponecháva niektoré otázky nezodpovedané. Čo sa napríklad stane, ak sa pri vývoji patentov budú spájať ľudia a technológia umelej inteligencie? Aké budú dôsledky tohto vývoja na budúcnosť patentového práva? Rozhodnutie je jasné: Stroj nemôže byť uvedený ako vynálezca amerického patentu. Zrejme to však nebude posledné slovo v tejto veci. Systémy AI čoskoro budú súčasťou nášho každodenné ...

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI patent inovácie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať