CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Na slovenské univerzity smerujú kybernetické útoky

Tlačové správy
0

Slovenské vysoké školy sa ocitli v hľadáčiku kybernetického zločinu. Na ich počítačové siete smerujú tisícky útokov denne. Vyplýva to z bezpečnostnej analýzy sieťovej premávky, ktorú na slovenských univerzitách robila spoločnosť Cisco v spolupráci so spoločnosťou Alef Distribution. Informovala o tom spoločnosť Cisco, ktorá sa zaoberá oblasťou informačných technológií.

Bezpečnostným auditom už prešli tri vysoké školy a celkovo sa do testovania bezpečnosti siete zatiaľ prihlásilo 11 slovenských vysokých škôl. Zariadenia Cisco, pripojené do školských sietí, počas testovania odhalili takmer 122-tisíc útokov, z čoho 329 bolo vážnych. Cisco dokázalo identifikovať IP adresy zasiahnuté útokom z internetu aj zariadenia, ktoré napadol škodlivý kód už pred začiatkom testovania. Štúdia zistila viac ako 100 počítačov komunikujúcich s riadiacimi servermi útočníkov, ktoré univerzity s existujúcimi nástrojmi nevedeli odhaliť. Nainštalovaný malvér (škodlivý softvér) umožňoval útočníkom úplnú kontrolu nad týmito zariadeniami.
"Od auditu sme očakávali lepší náhľad do bezpečnosti našej dátovej siete,“ hovorí prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) Martin Drozda. "Naša fakulta podporuje pluralitu výskumu a výučby a aj preto je jej dátová sieť otvorenejšia ako napríklad firemné siete. Jej zabezpečenie je náročná úloha. Výsledky auditu naznačili, že FEI STU je cieľom rôznych penetračných útokov. Aj na základe týchto zistení sme upravili priority pri zvyšovaní bezpečnosti dátovej siete,“ dodáva Drozda.

Audit na každej vysokej škole trvá dva týždne, počas ktorých zariadenie Cisco monitoruje sieťovú premávku. Pokročilými metódami dokáže sledovať a odhaliť existujúce infiltrácie a zachytiť tie, ktoré sa do siete ešte len snažia dostať. Výsledkom sú tri podrobné správy, ktoré vysokým školám ukážu obraz o útokoch, škodlivom softvéri i celkovej úrovni bezpečnosti. "Naše prieskumy už v minulých rokoch začali odhaľovať trend, podľa ktorého sa zločinci v kyberpriestore stále viac orientujú na ciele, ktoré považujú za menej chránené – nemocnice, neziskové organizácie, univerzity,“ vysvetľuje country manager Cisco Slovensko František Baranec s tým, že aj preto sa v spolupráci s partnermi rozhodli ponúknuť slovenským univerzitám možnosť bezplatnej bezpečnostnej analýzy.

SITA

Všetky autorove články
kybernetiky utok univerzity

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať