CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Nahradia API tradičné ESB?

0
Vytvára sa nový typ používateľskej skúsenosti a spolupráce. Snaha je čo najviac využiť najnovšie formy mobilnej komunikácie. Ukazuje sa, že tento nový trend používania aplikácií si vyžaduje nový prístup a úpravu architektúry. Architektúru, ktorá dokáže okrem poskytovania webových aplikácií zabezpečiť podporu výkonným interakciám a umožní sprístupniť dáta ďalším interaktívnym kanálom. Práve pri potrebách takejto architektúry sa začína presadzovať koncept a využitie API. Vo všeobecnosti sa téma API už stala veľkou a ďalej sa rozvíja. Príkladom sú určite Google, Facebook, Apple, Twitter, ktorí otvorili svoje technologické riešenia verejnosti a transformovali svoje podnikanie. Cez API tak doslova vytvorili nové odvetvie. API spojilo ľudí, výpočtové zariadenia a základné platformy. Takto začínajú aj ďalšie firmy a organizácie, pôvodne nielen zo sveta IT, otvárať svoje aplikácie a základné služby partnerom, zákazníkom, občanom, ktorí ich ďalej inovujú a rozširujú. Neposkytovať verejné API ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať