ACER_JUN23 ACER_JUN23 ACER_JUN23

Najlepšie a najhoršie krajiny podľa úrovne nakladania s odpadom

Prieskumy trhu
0

Rebríček The Global Waste Index vyhodnocuje krajiny OECD z pohľadu environmentálnych dopadov ich nakladania s odpadom. Index analyzuje najbežnejšie metódy spracovania odpadu a udeľuje im pozitívne alebo negatívne body v závislosti od množstva vyprodukovaných emisií oxidu uhličitého, metánu a environmentálnej kontaminácie, ktorú daný spôsob priemerne spôsobuje. 36 krajinám tak boli udelené body podľa toho, koľko kilogramov odpadu spracovávajú nasledovnými metódami: recyklovanie, spaľovanie, skládkovanie a nelegálne skládkovanie.

Recyklácia, kedy sa odpad využíva na nové materiály, bola hodnotená ako najlepšia metóda nakladania s odpadom. Proces spaľovania, kedy sa odpad regulovane spaľuje s cieľom využiť ho ako energiu, sme považovali za oveľa pozitívnejší spôsob ako skládkovanie, tobôž nelegálne. Ďalším zohľadňujúcim kritériom bolo množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa a objem odpadu, ktorého konečná stopa nie je dohľadateľná (nazývaný tiež „nezaúčtovaný odpad“).

Spomedzi 36 krajín OECD Slovensko obsadilo 9. najhoršiu priečku. Napriek tomu, že s ohľadom na množstvo vyprodukovaného odpadu naša krajina dosiahla 6. najlepšie umiestnenie, konečné zlé hodnotenie výrazne ovplyvnila hlavne nízka miera recyklácie (piata najnižšia spomedzi všetkých OECD krajín) a vysoká miera skládkovania (14. najhoršia). 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje 15 najhoršie hodnotených krajín: 

Postrehy z kompletnej tabuľky s umiestnením všetkých 36 krajín (TU):
Turecko z analýzy vyšlo ako krajina s najhorším prístupom k odpadu – odpad sa nerecykluje, ani nespaľuje, a výskyt nelegálnych skládok je tu vyšší ako v ktorejkoľvek inej krajine
• Krajinami, ktoré recyklujú najviac, sú Island (kde sa ročne zrecykluje až 366 kilogramov odpadu na obyvateľa), Nemecko a USA
• Spojené štáty americké však “vynikajú” aj v inej kategórii – s celkovým počtom 809 kilogramov odpadu na obyvateľa ročne sú najväčším producentom odpadu spomedzi všetkých krajín. Z tohto množstva sa 280 kg recykluje, 103 kg sa spáli a 425 kg končí na skládkach
• Naopak, najmenej odpadu produkujú Poliaci – 315 kilogramov na obyvateľa ročne

Zaujímavé sú aj ďalšie údaje, podľa ktorých:
Nový Zéland svoj odpad výlučne skládkuje
• Vo Švajčiarsku zas na skládke nekončí de facto žiadny odpad a ročne sa tam zrecykluje 225 kilogramov odpadu ročne na obyvateľa
• Dánsko spaľuje taký objem odpadu ako žiadná iná krajina: až 415 kilogramov na obvateľa

Zobrazit Galériu

SENSONEO j. s. a.

Všetky autorove články
ekologia eko Slovensko vyskum prieskum

Pridať komentár