SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Najlepšie a najhoršie krajiny podľa úrovne nakladania s odpadom

Prieskumy trhu
0
Rebríček The Global Waste Index vyhodnocuje krajiny OECD z pohľadu environmentálnych dopadov ich nakladania s odpadom. Index analyzuje najbežnejšie metódy spracovania odpadu a udeľuje im pozitívne alebo negatívne body v závislosti od množstva vyprodukovaných emisií oxidu uhličitého, metánu a environmentálnej kontaminácie, ktorú daný spôsob priemerne spôsobuje. 36 krajinám tak boli udelené body podľa toho, koľko kilogramov odpadu spracovávajú nasledovnými metódami: recyklovanie, spaľovanie, skládkovanie a nelegálne skládkovanie. Recyklácia, kedy sa odpad využíva na nové materiály, bola hodnotená ako najlepšia metóda nakladania s odpadom. Proces spaľovania, kedy sa odpad regulovane spaľuje s cieľom využiť ho ako energiu, sme považovali za oveľa pozitívnejší spôsob ako skládkovanie, tobôž nelegálne. Ďalším zohľadňujúcim kritériom bolo množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa a objem odpadu, ktorého konečná stopa nie je dohľadateľná (nazývaný tiež „nezaúčtovaný odpad“). Spomedzi 36 ... Zobrazit Galériu

SENSONEO j. s. a.

Všetky autorove články
ekologia eko Slovensko vyskum prieskum