CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Našli spôsob ako vizualizovať sny

0

Tím vedcov z Laboratória výpočtovej neurovedy ATR v japonskom Kjóte použil upravený prístroj na snímanie magnetickou rezonanciou (MRI), ako aj prístroj na elektroencefalogram (EEG), aby sa hlbšie pozrel do snov ľudí. Do štúdie boli zapojení traja účastníci a sledovala sa ich mozgová aktivita počas spánku, pričom boli umiestnení do skenera MRI v niekoľkých trojhodinových časových blokoch počas 10 dní.

Účastníci mali k pokožke hlavy prostredníctvom elektród pripojený prístroj EEG, ktorý zachytával drobné elektrické signály prebiehajúce v mozgu, a prístroj MRI bol upravený tak, aby poskytoval údaje funkčnej MRI (fMRI), pričom zachytával zmeny v prietoku krvi prostredníctvom snímania obrazov v rôznych fázach spánku účastníka. Tím vedcov sa zameral na obdobie, v ktorom sa účastníci nachádzali v prvej pokojovej (non-REM) fáze spánku, teda niekoľko minút po zdriemnutí, keď sa môžu vyskytnúť „rýchle, sporadické halucinácie“.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Účastníci boli prebudení po vstupe do prvej fázy non-REM spánku a požiadaní, aby opísali, čo videli vo svojich snoch. Tento proces sa opakoval približne 200-krát. Vedci zisťovali, aké najčastejšie predmety videli účastníci vo svojich snoch, napríklad osobu alebo budovu. Neskôr účastníkom ukázali obrázky týchto predmetov z internetu, keď boli stále v prístroji MRI, ale tentoraz už v bdelom stave. Aby tím identifikoval vzorec, porovnal potom skeny mozgov účastníkov na prístroji MRI, keď boli bdelí a prezerali si obrázky týchto predmetov, a porovnali ich s tými, keď spali a snívali o nich.

Výsledky algoritmu strojového učenia viedli vedcov k tomu, že dokázali vytvoriť základné obrazy snov účastníkov, ktoré zoskupili do videa. A keď sa vedci opýtali účastníkov, ako sa ich sny odohrávali, ich spomienky sa vcelku zhodovali s videopredikciami vytvorenými umelou inteligenciou. Štúdia odhalila, že algoritmus dokázal v 60 % prípadov predpovedať, čo účastník videl vo svojom sne, ale lepšie dokázal rozlíšiť osobu a scénu, ako identifikovať konkrétne detaily scény. Napríklad dokázal povedať, či sa účastníkovi snívalo o osobe na ulici alebo v budove.

Zdroj: unilad.com.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať