CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Nemecko sa znovu dostáva na prvú priečku v prieskume najlepšie "národné značky", zatiaľ čo USA sa prepadáva na šieste miesto

Tlačové správy
0

Tesne po tom, keď došlo k výraznému zníženiu globálnej percepcie Spojených štátov, Nemecko sa v poslednom prieskume Anholt-GfK Nation Brands IndexSM(NBISM) znovu dostáva na prvé miesto a Francúzsko sa dostáva na druhé  miesto. Veľkej Británii sa podarilo získať späť stratenú pozíciu po hlasovaní o brexite a udržiava si tretie miesto, zatiaľ čo Japonsko sa prvýkrát dostáva medzi najlepších päť krajín a je na tom rovnako ako Kanada.

Krajina

Poradie v r. 2017

Poradie v r. 2016

Rozdiel v skóre 2016 vs. 2017

Nemecko

1

2

+0,99

Francúzsko

2

5

+1,56

Veľká Británia

3

3

+1,27

Kanada

4

4

+0,96

Japonsko

4

7

+2,12

Spojené štáty

6

1

-0,63

Taliansko

7

6

+0,74

Švajčiarsko

8

8

+1,34

Austrália

9

9

+0,76

Švédsko

10

10

+1,30

Česká republika 31 30 +1,30

Rozdiely v skóre NBISM: malý rozdiel: +/-0,26-0,50; stredný: +/-0,51-1,00; veľký: > +/-1,00

USA strácajú pozície v globálnej percepcii správy krajiny
Spojené štáty sú jedinou krajinou z 50, ktoré boli zahrnuté do tohto prieskumu a kde bol tento rok zaznamenaný pokles celkového skóre NBI. Stále však patria medzi päť najlepších štátov z hľadiska troch zo šiestich kategórií indexu NBI. Konkrétne ide o kultúru (kde USA obsadili druhé miesto, export (tiež druhé miesto) a imigráciu-investície (piate miesto). V kategórii správa krajiny však poklesli z 19. na 23. miesto, čo je pre jednu z vedúcich krajín sveta skutočne zlý výsledok.

Profesor Simon Anholt, ktorý prieskum NBI v roku 2005 zaviedol, hovorí: "Pokles hodnotenia USA v kategórii správa krajiny poukazuje na to, že sme svedkami 'Trumpovho efektu', ktorý sa dostavil potom, keď prezident Trump neustále zdôrazňoval heslo 'Amerika na prvom mieste '. Sami Američania však hodnotia rok 2017 lepšie ako rok 2016. Podobný prepad globálneho vnímania USA nastal aj po zvolení Georgea W. Busha, keď sa táto krajina prepadla na siedme miesto. Doteraz Amerika zostala mimo najvyššie hodnotenými krajiny maximálne jeden rok a so záujmom budeme čakať, či to bude platiť aj pri hodnotení v roku 2018."

Nemecko získalo vyššie hodnotenie v kategóriách správa krajiny, ľudia a kultúra
Nemecko, na rozdiel od USA, má veľmi vyrovnaný imidž vo všetkých šiestich kategóriách tohto indexu, pričom k výraznému zlepšeniu globálnej percepcie došlo v kultúre (+1,07), správe krajiny (+1,28) a v kategórii ľudia (+1,34). V piatich kategóriách zo šiestich sa umiestnilo medzi piatimi najlepšími krajinami, tou jedinou horšie hodnotenou je cestovný ruch, kde si udržuje svoju pozíciu, hoci nie medzi prvými piatimi.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Celkové zvýšenie skóre Nemecka je výsledkom toho, že táto krajina je výrazne lepšie vnímaná Egypťanmi (+5,92), ako aj Rusmi (+2,26), Číňanmi (+2,17) a Talianmi (+2,06). Američania hodnotia Nemecko inak, podľa nich sa nenachádza značka tejto krajiny medzi prvou desiatkou, dávajú Nemecko až na jedenáste miesto.

Veľká Británia získava znovu stratenú pozíciu z roku 2016
Globálne sa percepcia Veľkej Británie po výraznom poklese po hlasovaní o brexite v roku 2016 opäť zlepšila. Celkové skóre podľa NBI dosiahlo takmer rovnakú úroveň ako v roku 2015 a k zlepšeniu došlo vo všetkých šiestich kategóriách. Vďaka tomu sa Británia vrátila medzi päť najlepších krajín v kategóriách kultúra, export, cestovný ruch a imigrácia-investície. K najväčšiemu zisku bodov došlo v kategórii správa krajiny (takmer dva body) a ľudia, čo poukazuje na to, že väčšina krajín sa zmierila s výsledkom hlasovania o odchode z EÚ a po prvotnom šoku sa vrátilo pozitívne vnímanie tejto krajiny.

Francúzsko a Japonsko si v globálnej percepcii svojich národných značiek zabezpečili lepšiu pozíciu
Ako Francúzsko, tak aj Japonsko si polepšili vďaka vlastnému zvýšenému skóre, a takisto vďaka poklesu Spojených štátov; obe krajiny sa v celkovom hodnotení posunuli dopredu. Prvýkrát od zavedenia NBI sa Francúzsko dostalo na druhé miesto z minulého piateho vďaka vyššiemu hodnoteniu vo všetkých piatich kategóriách. Najviac to platí pre kategóriu správa krajiny, kde je zlepšené skóre Francúzska dvakrát vyššie ako priemer a tiež pre kategóriu imigrácia-investície. Na prvom mieste je v globálnom vnímaní kultúry, na druhom v cestovnom ruchu a na piatom v exporte.

Rok 2017 bol výnimočne dobrý aj pre Japonsko, ktoré je teraz na štvrtom miesto spoločne s Kanadou po tom, keď dosiahlo najvyššie celkové skóre takmer za desať rokov. Japonsko je najlepšie vnímané v kategórii export, kde predstihlo všetky ostatné krajiny, a dosahuje dobré hodnotenie v kategóriách imigrácia-investície, kultúra a správa krajiny

Vadim Volos, senior vice president GfK pre verejné záležitosti a poradenstvo, dodáva: "Prieskum NBI klientom ukazuje, ako ich krajina vyzerá z hľadiska imidžu, rozvoja i svojho potenciálu a pomáha im nájsť najlepšiu cestu k úspechu: vytvoriť silnú značku svojej krajiny. Zmena globálnej percepcie značky určitej krajiny nie je jednoduchá a prebieha pomaly, ale každá krajina môže ovplyvňovať neobjektívne alebo zastaralé vnímanie tým, že negatívne názory pochopí a aktívne komunikuje navonok jednotlivé opatrenia a kroky, ktoré by ich mali pozmeniť."

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV  

Česká republika 
Česká republika sa z hľadiska globálnej percepcie svojho imidžu umiestnila v roku 2017 celkovo na 31. mieste. V porovnaní s rokom 2016 si vylepšila hodnotenie vo všetkých šiestich kategóriách, ktoré dohromady tvoria celkový index (export, správa krajiny, kultúra, ľudia, cestovný ruch, imigrácia-investície), pričom najlepšie hodnotenie dosiahla v oblasti globálnej percepcie správy krajiny, ktoré vzrástlo o 1,41 bodu.

Najvyššie hodnotenie dosiahla Česká republika v kategórii správa krajiny (24. miesto) a v kategórii imigrácia-investície (25. miesto), najnižšie bola naopak hodnotená v kategórii cestovný ruch (36. miesto). V roku 2016 patrilo Česku 30. miesto. V porovnaní s rokom 2016 sa celkové skóre Česka zvýšilo o +1,13 bodu, čo označujeme za 'veľký' rozdiel.

Jediný dôvod, prečo Česká republika klesla z 30. miesta v roku 2016 na 31. miesto v roku 2017 je to, že sa prieskumu NBI opäť zúčastnilo aj Nórsko (po tom, keď v rokoch 2015 a 2016 doň nebolo zaradené) a ihneď sa umiestnilo na 13. mieste; čím všetky ostatné krajiny nasledujúce za ním posunulo o jedno miesto nižšie.

Podrobnejšie informácie o prieskume Anholt-GfK Nation Brands Index nájdete na nation-brands.gfk.com.

GfK

Všetky autorove články
GfK NBI prieskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať