SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Neriskujte krádež drahej elektroniky počas dovolenky

Archív NXT
0

Čoraz viac Slovákov si uvedomuje význam cestovného poistenia. Či už sa chystajú na služobnú cestu, alebo letnú dovolenku, pred vycestovaním sa postarajú o ochranu svojho zdravia i majetku. A robia dobre. Okrem pokazeného zážitku môžu tí menej predvídaví prísť bez náhrady o cennú batožinu vrátane fotoaparátu či tabletu.

Sprevádza vás na cestách moderná technika?

Poistenie batožiny v rámci cestovného poistenia sa vzťahuje na osobné veci, športové potreby a elektronické prístroje. Množstvo batožiny nie je limitované, obmedzenie je však v poistnej sume, teda v najvyššej možnej sume, ktorá bude v prípade poistnej udalosti vyplatená a mala by zodpovedať hodnote poistených vecí. Poistná suma je štandardne 1000 eur, ale možno ju pripoistením zvýšiť, čo odporúčame v prípade, ak má cestujúci so sebou hodnotnejšie veci.

K elektronickým prístrojom patria prenosné prístroje audiovizuálnej techniky, prístroje určené na záznam a prenos dát alebo reprodukciu zvuku a obrazu. Ďalej je to výpočtová technika: osobný počítač, jeho periférne zariadenia a príslušenstvo, mobilné telefóny, tablety a satelitné navigačné prístroje GPS. Medzi optické prístroje poisťovňa zaraďuje fotoaparáty, videokamery, filmovaciu alebo premietaciu techniku a ďalekohľady.

Poistenie batožiny je v prípade poistenej cesty do zahraničia voliteľné poistenie k poisteniu liečebných nákladov v rámci tzv. fixného balíčka, obsahujúceho aj poistenie úrazu, zodpovednosti za škodu a doplnkových asistenčných služieb, v prípade cesty v rámci územia Slovenska sa poisťuje len fixný balíček.

Proti čomu chráni poistenie?

Batožina je krytá proti poškodeniu, zničeniu či strate spôsobenej živelnou udalosťou (ako je napríklad požiar, víchrica či povodeň), dopravnou nehodou, krádežou, vlámaním, lúpežou či v dôsledku úrazu poisteného, ako aj v prípade straty po odovzdaní dopravcovi.

Ako sa dá poistenie uzavrieť?

Okrem uzavretia v pobočke si cestovné poistenie môžu klienti vybaviť aj telefonicky, cez internet, SMS-kou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Práve táto možnosť je v dnešnej dobe smartfónov populárna. Telefón máme totiž vždy vo vrecku, uzavretie poistenia je výhodné, pohodlné a rýchle. V prípade neplánovaného výletu sa dá poistenie dohodnúť aj tesne pred odchodom.

Allianz - SP pripravila pre cestovateľov jednoduchú aplikáciu. Je bezplatná a pre používané operačné systémy sa dá rýchlo a pohodlne stiahnuť. Okrem uzavretia cestovného poistenia sa cez aplikáciu dá nahlásiť aj poistná udalosť. Jednoduché menu ponúkne možnosť vložiť potrebné dokumenty, napríklad správu od polície a fotografie, a aplikácia pošle hlásenie priamo do poisťovne. On-line sa dá sledovať aj stav vybavenia poistnej udalosti.

Inovácie na prvom mieste

Pre klientov, ktorí využívajú on-line cestovné poistenie, poisťovňa pripravila doplnkovú funkcionalitu v podobe čítačky QR kódu, pomocou ktorej si zo zmluvy vedia preniesť všetky aktuálne údaje (informácie o poistníkovi a poistených osobách) priamo do aplikácie. Bonusom je virtuálna karta asistenčnej služby Allianz Assistance, ktorá plnohodnotne nahrádza jej súčasnú papierovú formu. Všetky informácie o cestovnom poistení môžete nájsť na stránke www.allianzsp.sk alebo na infolinke 0800 122 222.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať