SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Netradičné fotografické techniky: Infračervená fotografia

0
Vlnová dĺžka svetla viditeľného ľudským okom je v intervale 400 – 720 nm. Nižšie vlnové dĺžky pod 400 nm sa nazývajú ultrafialové svetlo a vlnové dĺžky nad 720 nm infračervené (IR) svetlo. A práve túto oblasť elektromagnetického spektra využíva infračervená fotografia. Infračervená fotografia verzus termofotografia Určite ste videli snímky ľudí, budov či strojov, ktoré znázorňovali vyžarované teplo. Čím je teplota povrchu objektu vyššia, tým sa na obrázku zobrazuje viacžltých a červených odtieňov a najteplejšie časti sú zobrazené bielou farbou. Naproti tomu chladný povrch je zobrazovaný modrou farbou. Tento typ obrázkov sa nazýva termofotografia a využíva sa napríklad pri projektoch zatepľovania budov na sledovanie tepelných únikov, kontrolu porúch izolátorov a podobne. Skrátka všade tam, kde nás zaujíma teplota povrchu. Termofotografiu nazývame aj snímanie vo vzdialenej IR oblasti, teda nie hneď pod oblasťou viditeľného svetla, ale ďalej smerom k väčším vlnovým dĺžkam. Každé teleso, ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
infracervena fotografia Canon

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať