SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Neuristor: Prvok s memristorom funguje ako umelý neurón

0
Vedcom z HP Labs sa podarilo nájsť spôsob, ako bude v budúcnosti možné s použitím memristorov zostaviť kremíkový čip zložený z umelých neurónov reprezentovaných prvkami, ktorým dali vedci názov neuristory. Tieto prvky dokážu produkovať signály podobné signálom biologických neurónov, teda buniek tvoriacich základ centrálnej nervovej sústavy živočíchov. Biologické neuróny kódujú informácie pomocou správne časovaných sérií impulzov tvoriacich príslušné vzory. Vedci využili vo svojom výskume zjednodušený model biologického neurónu, založený na sodíkovo-draslíkových iónových kanáloch. Neuristor, prvok imitujúci správanie biologického neurónu, zostavili z dvoch memristorov reprezentujúcich sodíkový a draslíkový iónový kanál, pričom ku každému z memristorov zapojili paralelne kondenzátor. Ten umožňuje udržiavať náboj, ktorý možno v prípade potreby rýchlo uvoľniť a vytvoriť tak impulz. Uvoľňovanie náboja je ovládané príslušným memristorom. Memristor je pasívna elektronická súčiastka s dvom ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať