SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement SAMSUNG_112022 Advertisement

Nominácie na počítačových Oskarov za rok 2014

0

Tradícia udeľovania prestížnych cien IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka pokračuje už štrnásty rok.

Cieľom je zhodnotiť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku.

Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 200 osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem, piatich produktov a piatich projektov bez určenia poradia, z ktorých neskôr vyberie držiteľov tohto prestížneho ocenenia na rok 2014. Výsledky budú vyhlásené 25. septembra 2014 na slávnostnom podujatí IT GALA.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2014 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
Igor Kolla (generálny riaditeľ, ANTIK Telecom, s. r. o., a ANTIK Technology, s. r. o.)
Ján Lunter (CEO/CTO, Innovatrics, s. r. o.)
Juraj Oravec (vedúci Divízie rádiokomunikácií, Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica)
Stanislav Verešvársky (výkonný riaditeľ, člen predstavenstva SWAN, a. s., člen predstavenstva DanubiaTel, a. s.)
Vladimír Matouš (člen predstavenstva, Tatra banka, a. s.)

V kategórii IT FIRMA roka 2014 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí):
ANTIK Telecom, s. r. o.
DATALAN, a. s.
RESCO, spol. s r. o.
SWAN, a. s.
T-Systems Slovakia, s. r. o.

V kategórii IT PRODUKT roka 2014 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci výrobcovia a ich produkty:

EMANS - Manufacturing Operations Management

EMANS pokrýva veľký rozsah riadenia výrobných podnikov od úrovne montážnych procesov cez optimalizáciu výroby až po manažérske informačné systémy, podporu obchodu a marketingu so zapracovanými inovatívnymi prvkami. Produkt prihlásila spoločnosť ANASOFT APR, spol. s r. o.

ESET Mobile Security

Produkt je určený na ochranu smartfónov a tabletov s operačným systémom Android pred rôznym typom malvéru. Obsahuje moduly na Anti-Phishing, Anti-Theft, Security Audit, SMS&Call filter. Doteraz si ho stiahli viac ako 4 milióny používateľov. Produkt prihlásila spoločnosť ESET, spol. s r. o.

Glass CRM

Glass CRM je plnohodnotné cloudové riešenie CRM kompletne integrované s technológiou Google Glass, kde komunikácia medzi používateľom a aplikáciou prebieha na základe hlasu, pričom ovládanie je možné aj dotykovými gestami. Produkt prihlásila spoločnosť RESCO, spol. s r. o.

sli.do

Sli.do je inovatívna webová aplikácia, ktorá slúži organizátorom a prednášajúcim na zvýšenie interakcie na podujatiach. Publiku prináša možnosť aktívne sa zapájať prostredníctvom hlasovania a kladenia otázok cez mobilné zariadenia. Produkt prihlásila spoločnosť sli.do.

Speedometer by Sygic

Aplikácia upozorňuje vodičov na celom svete o rozmiestnení rýchlostných radarov a kamier na svetelných križovatkách. V aplikácii nájdu používatelia aj aktuálne rýchlostné limity na cestách a rozmiestnené radary od prémiových globálnych dodávateľov. Produkt prihlásila spoločnosť Sygic, a. s.

V kategórii IT PROJEKT roka 2014 sa do užšej nominácie dostali (v abecednom poradí) nasledujúci riešitelia a ich projekty:

Mobilná aplikácia Dôvera

Vďaka tejto aplikácii si klient/používateľ môže ako prvý na Slovensku vyskúšať mHealth, v ktorom sa nachádza národný aj európsky preukaz poistenca, jeho zdravotná karta, adresy a otváracie hodiny lekární, pohotovostí, SOS karta prvej pomoci s najdôležitejšími údajmi o zdravotnom stave. Aplikácia pripomenie aj preventívne prehliadky, upozorní na liekové interakcie a informuje sa o schválenej hospitalizácii. Projekt prihlásila spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel - časť: mobilná lustrácia občanov, dokladov a vozidiel

Cieľom projektu je urýchlenie kontroly, zníženie korupcie, zlepšenie bezpečnosti a zvýšenie percenta objasnenia trestnej činnosti pri dopravných kontrolách na cestách. Projekt prihlásili spoločnosti SOITRON, s. r. o., a Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.

Register účtovných uzávierok

Register účtovných uzávierok má slúžiť ako centrálne miesto na ukladanie a zverejňovanie účtovných uzávierok, aby účtovné jednotky nepredkladali účtovné uzávierky viacerým štátnym orgánom. Snahou je znížiť administratívnu záťaž podnikateľského prostredia, odstrániť duplicity, zvýšiť dostupnosť údajov z účtovných uzávierok. Projekt prihlásila spoločnosť PosAm, spol. s r. o.

Hlasová biometria pre Tatra banku, a. s.

Cieľom je zvýšenie komfortu klientov Tatra banky - zjednodušenie procesu prihlasovania a autentifikácie klientov a zvýšenie efektívnosti kontaktného centra DIALOG Live. Biometrická technológia FreeSpeech od spoločnosti Nuance zabezpečuje autentifikáciu klientov Tatra banky, a. s., iba prostredníctvom ich hlasu. Projekt prihlásili spoločnosti SOITRON, s. r. o. a Tatra banka, a.s.

Príprava absolventov s praxou

Cieľom je zavedenie duálnej formy vyššieho odborného vzdelávania na zvýšenie pripravenosti mladých ľudí pre sektor IKT v regióne východného Slovenska v spolupráci s partnerskou strednou školou a verejnou správou. Projekt prihlásila spoločnosť T-Systems Slovakia, s. r. o.

O nomináciách rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFOCUS), Ondrej Macko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Filip Hanker (Živé.sk), Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (ITnews.sk) a Martin Drobný (INFOWARE).

Osobnosti, ktoré prijali nomináciu, hodnotila porota z pohľadu prínosu k technickému rozvoju, k rozvoju IT biznisu na Slovensku. Zohľadňovala sa aj účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, angažovanosť vo vzdelávaní, osvete a informovaní verejnosti. V prípade firiem sa hodnotil vývoj unikátnych produktov, uvedenie nových služieb, vývoz produktov s vysokým obsahom vlastnej pridanej hodnoty, rozvoj nových trhových segmentov, investície do rozvoja firmy, spolupráca s akademickou sférou a výskumnými ústavmi. Prihlásené projekty hodnotila porota najmä z pohľadu prínosu pre cieľovú skupinu, z hľadiska originálnosti riešenia, ako aj podľa referencií projektu. Základom hodnotenia boli výsledky dosiahnuté v roku 2013, porota však prihliadala aj na vývoj v širšom časovom horizonte. Nevyhnutnou podmienkou IT produktov bol ich slovenský pôvod. Produkty sa hodnotili najmä z hľadiska inovatívnosti a originálnosti, dizajnu a úžitkových vlastností, ako aj prínosu pre cieľovú skupinu.

Ocenenia IT OSOBNOSŤ a IT FIRMA roka 2014 budú udelené 25. septembra 2014 na slávnostnom večere IT GALA. Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizujú ITAS a Digital Visions, vydavateľ magazínov PC REVUE, INFOWARE, WINK a portálu ITnews.sk.

Pridať komentár