SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Nová technika 3D skenovania objektov využíva Archimedov zákon

0
Vedci vyvinuli inovatívnu technológiu na úplnú rekonštrukciu náročných 3D objektov. Nový postup získania trojrozmerného útvaru je založený na dobre známom Archimedovom zákone o kvapalinách. Systém dokáže rekonštruovať trojrozmerný charakter ponoreného objektu podľa zvýšenej hladiny kvapaliny, a to vrátane skrytých častí predmetu, ktoré nie sú schopné zachytiť ani 3D laserové skenery. Vedci využili opakované ponáranie objektu do kvapaliny s rozličnou orientáciou, pričom merali zmenu jej hladiny. Posun hladiny kvapaliny potom využili ako snímač tvaru. Na rozdiel od tradičných optických snímačov tvaru, ako sú 3D skenery či kamery, tu nie je žiadna požiadavka na priamu viditeľnosť, problém nerobia ani transparentné a lesklé materiály, čím sa obchádzajú obmedzenia bežných skenovacích zariadení. Predmet sa ponára pomocou robotického ramena do vodného kúpeľa a následne sa meria objem vytlačenej vody. Opakovaným ponáraním objektu do vody pod rôznymi uhlami boli vedci schopní zachytiť geometri ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
3D Skenovanie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať