SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Nová technológia premieňa oxid uhličitý pomocou svetla na palivo

3
Spoločný výskumný tím pod vedením Hongkonskej mestskej univerzity (CityU) vyvinul nový fotokatalyzátor, ktorý dokáže selektívne a efektívne vyrábať metánové palivo (CH4) z oxidu uhličitého pomocou slnečného svetla. Podľa ich výskumu sa množstvo vyrobeného metánu takmer zdvojnásobilo počas prvých 8 hodín reakčného procesu. Zistenia tímu boli nedávno publikované vo vedeckom časopise Angewandte Chemie.  Premena oxidu uhličitého na metán pomocou fotokatalyzátora je termodynamicky náročná, pretože proces chemickej redukcie zahŕňa súčasný prenos ôsmich elektrónov. Týmto procesom sa častejšie vyrába oxid uhoľnatý (ktorý je pre človeka škodlivý), pretože si vyžaduje prenos iba dvoch elektrónov. V rôznych štúdiách bol použitý oxid meďnatý (Cu2O) ako fotokatalyzátor aj elektrokatalyzátor na redukciu oxidu uhličitého na iné chemické produkty, ako je oxid uhoľnatý a metán. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_3}} V procese redukcie však naráža na niekoľko obmedzení vrátane nižšej stability a neselek ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať