SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Nový senzor môže zrýchliť nástup využívania vodíka ako čistého a obnoviteľného zdroja energie pre autá

0
Vodík je čistý a obnoviteľný zdroj energie, no pri zmiešaní so vzduchom je veľmi horľavý. Preto výskumný tím z Chalmers University of Technology v Göteborgu vyvinul nový optický nanosenzor, ktorý by sa dal použiť na rýchle zistenie únikov vodíka miešajúceho sa so vzduchom. Ide o prvý senzor určený na použitie vo vozidlách na vodíkový pohon. Nanosenzor je založený na optickom jave  nazvanom plazmón (ide o kvázičastice tvorené osciláciami elektrónov), ktorý nastáva, keď sú nanočastice kovu osvetlené viditeľným svetlom určitej vlnovej dĺžky. Senzor obsahuje milióny kovových nanočastíc zliatiny paládia a zlata, čo je materiál, ktorý je známy svojou schopnosťou absorbovať veľké množstvo vodíka. Plazmónový efekt spôsobuje, že pri zmene množstva vodíka v prostredí senzor zmení farbu. Výskumníci vyvinuli hybridný nanomateriál zložený z plazmonického kovu a polyméru, pričom polymérový povlak nefunguje len ako obal, ale aj zrýchľuje reakciu senzora tým, že umožňuje rýchlejšie prenikanie molekú ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
energia elektrina auto doprava senzor

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať