SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

Nový spoľahlivý test na COVID-19 s výsledkami už do 15 minút

0

Ak chcete nastúpiť do lietadla alebo zájsť do kina, iste by ste privítali rýchly a spoľahlivý test, ktorý by vám mohol okamžite povedať, či ste alebo nie ste infikovaní SARS-CoV-2. Nový výskum Národného laboratória Lawrencea Berkeleyho môže takýto test priniesť. Tím vedený Michalom Hammelom a Curtisom D. Hodgeom pracuje na vysoko citlivom teste s laterálnym prietokom, podobnom domácemu testu tehotnosti.

Využíva páry tuhých protilátok, ktoré sa viažu na nukleokapsidový proteín SARS-CoV-2. Vyžadoval by iba malú kvapku hlienu alebo slín, pričom výsledky by priniesol za 15 minút a mohol by zistiť infekciu COVID-19 jeden deň pred objavením sa príznakov. Štúdia bola publikovaná v časopise mABs. Súčasné testy na COVID-19, ktoré sú zlatým štandardom, používajú formu polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) na identifikáciu prítomnosti nukleovej kyseliny (RNA) SARS-CoV-2 ako vírusového proteínu.

Sú pomerne presné, s mierou falošne negatívnych nálezov menej ako 5 %. Testy PCR však musia byť odoslané na analýzu do akreditovaného laboratória. Rýchle antigénové testy používajú protilátky na detekciu špecifických vírusových častíc. Majú síce veľmi nízku mieru falošne pozitívnych výsledkov, ale trpia vysokou mierou falošne negatívnych, a preto nemôžu nahradiť testy PCR. Keby bol na trh uvedený presnejší antigénový test, mohol by slúžiť ako užitočný nástroj na úvodný skríning.

Hammel, Hodge a ich kolegovia použili röntgenové lúče s malým uhlom rozptylu (small angle X-ray scattering – SAXS) na preskúmanie asi 20 interakcií protilátka – antigén. Údaje ukázali, že konkrétny pár monoklonálnych protilátok sa veľmi silno a stabilne viaže na nukleokapsidový proteín, čiastočne pre tuhosť protilátok. Kombinácia týchto dvoch tuhých protilátok zvyšuje sieťovanie - proces, pri ktorom viac protilátok naviazaných na rovnaký antigén na rôznych miestach vytvára väčšie zhluky alebo „siete“. 

Predplatné NEXTECH 2021

Je známe, že sieťovanie protilátok a vysoká stabilita väzby zlepšujú citlivosť testov s laterálnym prietokom. Technika SAXS vyvinutá Hammelom a jeho kolegami umožňuje vedcom skúmať protilátky a antigény v ich prirodzenom stave, teda pri voľnom pohybe v kvapaline. Tím teraz skúma metódy na ďalšie zlepšenie citlivosti testov.

Zdroj: eurekalert.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať