SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Súťaž o ocenenie NAJZISKOVEJŠIA IT FIRMA , IT OSOBNOSŤ, IT PRODUKT a IT PROJEKT roka

0
Cieľ: Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií  a telekomunikácií, oceniť najinovatívnejšie slovenské IT produkty a najvýznamnejšie IT projekty realizované v danom roku. O nomináciách rozhodne a víťazov určí komisia zostavená z novinárov významných slovenských médií, ktoré sa dlhodobo a pravidelne venujú problematike IT a zástupcovia profesijných IT organizácií. Postup: Komisia zostaví širšiu nomináciu osobností, firiem, ktoré zodpovedajú kritériám hodnotenia, a vyžiada si od nich doplňujúce informácie. Súčasne  vyzve všetky firmy, aby prihlásili svoje produkty a realizovane projekty a poslali k nim doplňujúce podklady. Získané informácie komisia spracuje a podľa hodnotiacich kritérií pridelí osobnostiam, firmám, produktom a projektom bodové hodnotenie. Podľa počtu získaných bodov zostaví komisia užšie nominácie v jednotlivých kategóriách (prvých troch, o ktorých sa bude hlasovať v abecednom poradí). Z prvých 3 no ... Zobrazit Galériu
IT GALA