ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

OZNÁMENIE ZLOŽENIA POROTY HISTORICKY PRVEJ SÚŤAŽE O ROBOTA V EURÓPE, NA STREDNOM VÝCHODE A V RUSKU

Tlačové správy
0

Spoločnosť Epson s potešením prestavuje zloženie poroty súťaže o robota pre rok 2018. Päť odborníkov zastupujúcich priemysel, akademickú sféru a politiku spoločne posúdilo súťažné príspevky v historicky prvej súťaži o roboty radu Epson T, ktorá je otvorená pre celú Európu, Stredný východ a Rusko. Súťaž vkladá najnovšiu technológiu do rúk budúcnosti: univerzity, inštitúcie terciárneho vzdelávania a výskumné inštitúcie všetky usilovne hľadajú nápady na podporu rastu, rozvoja a konkurencieschopnosti odvetvia robotov a automatizácie.

Porota vyberie najlepšie súťažné príspevky a tie v januári vyhodnotí. Vybraní súťažiaci budú pozvaní, aby predstavili svoje aplikácie porote počas stretnutia spojeného s hodnotením. Uzávierka pre podanie príspevkov je 15. decembra 2018.

Porota sa skladá z týchto piatich členov:

  • Eva Kaili, poslankyňa Európskeho parlamentu, predsedkyňa gréckej delegácie sociálne demokratickej sekcie (PASOK/Elia), predsedkyňa výboru Európskeho parlamentu pre posudzovanie možností vedy a technológie (STOA)
  • Patrick Schwarzkopf, výkonný riaditeľ asociácie VDMA pre robotiku a automatizáciu
  • Profesor Darwin Caldwell, vedúci výskumu v Talianskom technickom ústave v Janove a hosťujúci profesor v oddelení automatického riadenia a systémového inžinierstva na univerzite v Sheffielde
  • Dr. Imre Paniti, MTA-SZTAKI, Ústav pre informatiku a riadenie, Maďarská akadémia vied
  • Yoshifumi Yoshida, Epson Executive Officer, predtým COO, Robotics Solutions Operations Division

Volker Spanier, vedúci oblasti robotických riešení v spoločnosti Epson Europe, dnes predstavil členov poroty takto: „Je úžasné, že máme medzi porotcami prvého ročníka súťaže o robota Epson zastúpené tak široké spektrum skúseností, odborných znalostí a geografickej príslušnosti. Porota posúdi kvalitu vybraných projektov podľa všetkých aspektov rozvoja automatizácie a vyberie víťazný projekt, ktorý bude predstavovať v oblasti robotiky skutočnú inováciu.“

Dodal: „Záujem o túto súťaž v oblasti EMEAR je inšpiratívny a ukazuje úprimnú a naliehavú túžbu budúcej generácie lepšie chápať a rozvíjať robotické a automatizačné riešenia. Spoločnosť Epson úprimne zaväzuje podporovať rozvoj praktických schopností študentov i výskumných inštitúcií a digitálnych vedomostí a rozširovať povedomie o robotike.“

Spoločnosť Epson je popredným výrobcom robotov. Usiluje o širšie zastúpenie robotiky v rôznych priemyselných odvetviach, veľkých i malých spoločnostiach. Na tento účel ponúka škálovateľné a flexibilné portfólio robotov od najnovších dvojramenných robotov a technológiou WorkSense W-01 až po cenovo dostupnejšie modely T3, T6 a VT6, ktoré označuje ako „Just Enough Robot“.

Ďalšie informácie o súťaži, vrátane informácií o prihlásení, nájdete tu: https://www.epson.eu/robots-contest. V nadchádzajúcich týždňoch zverejní spoločnosť Epson na stránke súťaže rozhovory s členmi poroty.

Epson

Všetky autorove články
epson súťaž robot

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať