Občianske združenie TECHNOLAND

OZ Technoland
0

Poslanie a cieľ

Poslaním a cieľom OZ TECHNOLAND je šíriť nové poznatky z oblasti IT a nových technológií popularizačnou formou školám i širokej verejnosti formou webových článkov, printových brožúr a workshopov pre školy.

 Okrem toho si dalo občianske združenie za cieľ združovať jednotlivcov a spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti odborného poradenstva, informačnej podpory, vzdelávania, popularizácie a osvety so zameraním na školstvo, vedu, techniky a transfer inovácií.

OZ TECHNOLAND napĺňa svoje poslanie spoluprácou so štátnou správou a samosprávou pri rozvoji digitálnych zručností a presadzovaním transparentnosti a etických noriem v oblasti informatizácie tak, aby sa všetky dôležité informácie dostali vhodnou formou k verejnosti.


Worshop v Žiline o IoT pre učiteľov ZŠ a SŠ

Vznik a činnosť

OZ TECHNOLAND vznikol v marci 2019 ako organizačná a operatívna  jednotka magazínu PC Revue (teraz Nextech), rozširujúca jeho pole pôsobnosti a činností. Jedným z dôležitých prvkov je osvetová činnosť v oblasti využívania info-komunikačných technológií, napríklad v podobe školení, prednášok a iných popularizačných aktivít, ktoré organizuje pre učiteľov a žiakov základných i stredných škôl. V priebehu prvého roka svojej činnosti zrealizovalo OZ päť interaktívnych bezplatných prednášok na stredných školách, zúčastnilo sa viacerých konferencií a workshopov, pripravilo do vydania publikáciu Programovanie hardvéru, robotika a IoT v praktických príkladoch spolu s množstvom videí. 

Pripravovaná publikácia sa opiera o prieskum z roku 2019 na stredných školách počas odučených hodín, kde sa ukázalo ako zaujímavé striedať rôzne platformy, aby si každý našiel to, čo zaujíma práve jeho.

V časopise PC Revue/Nextech uverejňuje OZ aj viacstranovú rubriku Digitálna gramotnosť. Obsahuje príspevky zamerané na kybernetickú bezpečnosť, predstavuje nové startupy, projekty a produkty z IT oblasti, seriál o programovaní či o praktickej kryptológii.

Kontakt:

OZ Technoland
Kladnianska 60
821 05 Bratislava
e-mail: oz.technoland@gmail.com

 

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár