SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Občianske združenie TECHNOLAND

OZ Technoland
0
Poslanie a cieľ Poslaním a cieľom OZ TECHNOLAND je šíriť nové poznatky z oblasti IT a nových technológií popularizačnou formou školám i širokej verejnosti formou webových článkov, printových brožúr a workshopov pre školy.  Okrem toho si dalo občianske združenie za cieľ združovať jednotlivcov a spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti odborného poradenstva, informačnej podpory, vzdelávania, popularizácie a osvety so zameraním na školstvo, vedu, techniky a transfer inovácií. OZ TECHNOLAND napĺňa svoje poslanie spoluprácou so štátnou správou a samosprávou pri rozvoji digitálnych zručností a presadzovaním transparentnosti a etických noriem v oblasti informatizácie tak, aby sa všetky dôležité informácie dostali vhodnou formou k verejnosti. Worshop v Žiline o IoT pre učiteľov ZŠ a SŠ Vznik a činnosť OZ TECHNOLAND vznikol v marci 2019 ako organizačná a operatívna  jednotka magazínu PC Revue (teraz Nextech), rozširujúca jeho pole pôsobnosti a činností. Jedným z dôležitých prvkov je ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články