SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Od roku 2020 bude pásmo 700 MHz odobraté televíznym sieťam a odovzdané mobilným

Telekomunikácie
0
Rada EÚ 26. mája 2016 prijala všeobecný návrh rozhodnutia zameraného na podporu širokopásmových služieb. Pásmo 700 MHz, ktoré ponúka vysokú rýchlosť a rozsiahle pokrytie, sa má v Európe do roku 2020 sprístupniť na bezdrôtové širokopásmové pripojenie. Vysielacie služby si majú zachovať prednosť v pásme do 700 MHz najmenej do roku 2030. Členské krajiny EÚ musia prerozdeliť pásmo 700 MHz (694 – 790 MHz) pre bezdrôtové širokopásmové služby podľa harmonizovaných technických podmienok do 30. júna 2020, v tom čase už na zavádzanie 5G sietí. V odôvodnených prípadoch môžu rozhodnúť, že pásmo sprístupnia najviac o dva roky neskôr.  Aby sa pásmo mohlo uvoľniť pre mobily, treba zmeniť aj televízne vysielanie a prejsť na novú normu DVB-T2. Členské štáty musia zabezpečiť dostupnosť pásma do 700 MHz (470 – 694 MHz) pre digitálnu televíziu a bezdrôtové mikrofóny na základe vnútroštátnych potrieb aspoň do roku 2030.  V súčasnosti sa pásmo 470 – 790 MHz vo veľkej miere využíva na digitálne televízne ...

Redakcia

Všetky autorove články