SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement SAMSUNG_1023 Advertisement

Odborník radí: Smart systémy môžu firmám pomôcť aj s budúcimi ESG reportmi

Tlačové správy
0

Firmy majú v súčasnosti k dispozícii veľké množstvo nástrojov, ktorými môžu riadiť nielen svoje vnútorné procesy, ale i ovplyvňovať trhové výsledky. Prieskum v slovenských firmách však potvrdil, že takéto systémy sa u nás využívajú stále minimálne. Aj napriek nesporným benefitom ERP systémov ich využíva  len 11 percent slovenských firiem. Odborník upozorňuje, že ich pridaná hodnota nie je len o sledovaní ekonomiky firmy, ale do budúcnosti budú zdrojom dát pre početné reportingy v kontexte agendy ESG.

Pod skratkou ERP (Enterprise Resource Planning) si v praxi možno predstaviť rôznorodé nástroje, ktorými firma riadi svoje interné procesy a ktorými tiež môže zefektívňovať svoje fungovanie na trhu. Aj napriek nesporným benefitom, ERP nástroje v práci používa pomerne málo firiem. Deklaruje to 11 percent zamestnancov slovenských firiem. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu spoločnosti Seyfor. Zo vzorky je 19 percent tých, ktorí ERP nástroje používajú, ale nepoznajú všetky ich benefity. Viac ako polovica opýtaných, 53 percent, tieto systémy a nástroje v práci vôbec nevyužíva. Ak by túto možnosť mali, využilo by ju 61 percent respondentov.

Martin Kudrna, výkonný riaditeľ spoločnosti Seyfor pre oblasť stredne veľkých podnikov komentuje: „Doba pokročila a ERP systémy už nebudú len o podpore interných procesov alebo o jednoduchšom riadení klientskeho portfólia. Je potrebné si uvedomiť, že automatizácia procesov prináša firme dáta, s ktorými sa dá ďalej pracovať. Jednak vďaka nim firma môže predikovať rôzne trhové scenáre a od toho odvodzovať plánovanie a na druhej strane si zbieraním dát pripravuje podklady pre rôzne typy reportingov. Ich počty a rôznorodosť v ére ESG povinností budú rásť. Aj v tom vedia firmám ERP systémy veľmi dobre pomôcť.“

Na čo sa ERP systémy na Slovensku najviac využívajú?

ERP systémy respondenti najčastejšie využívajú na manažment financií a správu zásob. Zhodne tak potvrdilo 28 percent opýtaných. Rovnako, takmer v tretine firiem (27 percent), sa tieto nástroje využívajú na riadenie ľudských zdrojov. V štvrtine firiem ERP systémy pomáhajú s analýzou a správou dát a tiež s nákupom a riadením vzťahov v dodávateľskom reťazci. Za najväčšie benefity považujú zamestnanci lepšiu orientáciu v procesoch (34 percent) a zvýšenú produktivitu (35 percent).

Postrachom sú najmä úniky dát

S digitálnymi nástrojmi sú spojené prirodzene aj rôznorodé obavy. Ako najčastejšie obavy pri používaní ERP systémov respondenti prieskumu uvádzajú jednak riziko úniku citlivých informácií pri práci (33 percent), technické poruchy a nedostatočnú zákaznícku podporu ERP systémov (26 percent) a tiež hrozbu kybernetických útokov (24 %).

M. Kudrna radí, aby si firmy vyberali medzi overenými dodávateľmi týchto riešení, u ktorých majú záruku kvality i bezpečnosti. „Uvediem to aj na príklade nášho prístupu k vývoju ERP systémov. Tie sú vybavené špičkovými bezpečnostnými opatreniami, vrátane pokročilých firewallov, šifrovania dát a pravidelných aktualizácií zabezpečenia. Navyše, naše systémy pravidelne monitorujeme a testujeme na prípadnú zraniteľnosť, aby sme zaistili najvyššiu možnú úroveň ochrany. To všetko umožňuje firmám používať ERP systémy s istotou, že posilňujú bezpečnosť firemných dát a procesov.“

Poznámka: Uvádzané dáta sú z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý prebiehal v dňoch 1.9. až 6.9.2023. Autorom prieskumu je agentúra MNFORCE. Prieskum prebiehal na reprezentatívnej vzorke 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

O spoločnosti SEYFOR  

Seyfor Slovensko, a.s. sa radí k veľkým európskym dodávateľom ICT riešení, v Českej republike je najväčším výrobcom účtovných, ERP a mzdových a personálnych systémov. Spoločnosť má vyše 1 700 zamestnancov a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. V roku 2023 očakáva konsolidované výnosy okolo 160 miliónov eur. Seyfor, ktorý predtým vystupoval pod značkou Solitea, uskutočnil v posledných rokoch desiatky významných akvizícií IT firiem. Viac informácií nájdete na www.seyfor.com.

 

SEYFOR

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať