SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Odkaz pre starostu ponúka nové možnosti komunikácie medzi samosprávami a ich obyvateľmi

Tlačové správy
0

Portál Odkaz pre starostu, ktorý spravuje nezisková organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, využíva viac ako 100 samospráv na Slovensku. Doposiaľ služba poskytovala možnosť nahlasovať problémy vo verejnom priestore miest a obcí, od 10. apríla však prináša samosprávam aj užívateľom nové možnosti. Samosprávy sa môžu prostredníctvom portálu pýtať akékoľvek otázky svojich obyvateľov formou ankiet a zároveň ich informovať o aktuálnom dianí v meste či obci prostredníctvom krátkych aktualít, ktoré sa budú zobrazovať na webovej stránke portálu.

Pomocou portálu Odkaz pre starostu bolo za rok 2016 nahlásených rekordných 9651 podnetov, celkový počet podnetov na portáli už prekročil 30 tisíc. Obyvatelia miest a obcí na Slovensku túto službu, vďaka ktorej stačí nahrať fotografiu a pridať krátky slovný popis problému a pracovníci samosprávy sú v krátkom čase o probléme informovaní, využívajú čoraz častejšie. „Aj vzhľadom na dôveru prejavenú našimi užívateľmi chceme túto službu neustále vylepšovať a posúvať tak tento spôsob komunikácie medzi samosprávou a jej obyvateľmi ďalej. To sa nám teraz podarilo aj vďaka podpore od Nadácie Eset a firmy Softec, v spolupráci s firmou MediaCube“, vysvetlil koordinátor projektu Martin Kollárik.   

Zmeškáte hlásenie mestského rozhlasu? Nevadí.
Samosprávy majú po novom možnosť pridávať na portál aktuality, ktoré sa budú užívateľom zobrazovať na webovej stránke Odkazu pre starostu pri výbere príslušného mesta/obce. V najbližších mesiacoch bude táto funkcia vo forme notifikácií zavedená firmou Softec aj do mobilnej aplikácie na platformách Android a iOS. Užívatelia si budú môcť zvoliť mestá a obce, pri ktorých chcú oznamy sledovať a pri vložení nového oznamu im automaticky príde upozornenie bez toho, aby museli aplikáciu pravidelne sledovať.

Obyvatelia miest a obcí, ktoré túto funkciu budú využívať, sa tak nemusia báť zmeškania hlásenia mestského rozhlasu či čakať, kým im prídu do schránky mestské noviny. Dôležité informácie, napríklad o termínoch zasadnutí orgánov obce, plánovanej rozkopávke, či o blížiacej sa kultúrnej udalosti, sa budú môcť dozvedieť rýchlo a pohodlne, či už na webovej stránke, alebo postupne aj na mobilnej aplikácii.

Pripravuje mesto projekt revitalizácie námestia, ale nevie, čo na to obyvatelia?
Nová funkcia ankety prináša mestám a obciam nové možnosti v získavaní spätnej väzby od svojich obyvateľov. Vysokú návštevnosť portálu môžu využiť na to, aby od svojich obyvateľov získali rôzne postrehy a názory, napríklad pri tvorbe projektu na revitalizáciu námestia. Vďaka tomu by sa nemalo stať, že samospráva pristúpi k zmenám, ktoré si jej obyvatelia v skutočnosti neželajú.

K získavaniu odpovedí majú samosprávy k dispozícii širokú paletu typov otázok od bežných otázok s výberom jednej či viacerých možností, až po otázky s možnosťou priraďovania váh jednotlivým odpovediam. Zistiť tak budú môcť napríklad aj to, či obyvatelia pokladajú na námestí za dôležitejšiu prítomnosť zelene alebo pódia na konanie mestských podujatí.

Užívateľské prostredie dostáva vylepšenia
Vylepšení, ktoré užívateľom uľahčia používanie portálu, sa dočkalo aj užívateľské prostredie webovej stránky portálu. „Zaviedli sme tzv. profil samosprávy, ktorý zobrazuje veľmi jednoduché a prehľadné údaje o počte vyriešených a neriešených podnetov, ako aj mediánový čas prvej odpovede samosprávy, aby užívatelia pri zadávaní podnetu vedeli, v akej dobe môžu približne očakávať reakciu. Zároveň tým chceme vniesť do portálu jemný prvok súťaže, aby boli samosprávy lepšie motivované na podnety pohotovo reagovať.“, objasnil Kollárik. Zmien smerujúcich k sprehľadneniu sa dočkala aj diskusia pod podnetmi, na ktorej sú po novom všetky reakcie zobrazené chronologicky s grafickým odlíšením odpovedí samospráv.

Viac dát znamená lepšie rozhodnutia
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť dlhodobo zdôrazňuje dôležitosť rozhodnutí založených na reálnych dátach. „Pristúpili sme preto k zavedeniu druhej úrovne kategorizácie podnetov, aby sme získali podrobnejšie štatistické údaje o podnetoch a vedeli ich poskytnúť samosprávam, ktoré na ich základe môžu robiť informovanejšie rozhodnutia. Pokiaľ napríklad v jednej lokalite pravidelne pribúdajú podnety na preplnené odpadkové koše, znamená to zrejme, že harmonogram zberu by sa mal upraviť.“, vysvetlil Kollárik. Pri nahlasovaní nového podnetu je tak okrem pôvodnej kategórie mestský mobiliár potrebné zvoliť aj konkrétny typ problému, či už ide o preplnený kôš, poškodenú lavičku alebo poškodené detské ihrisko. „Zvolenie typu problému zaberie užívateľom pár sekúnd navyše, samosprávam ale dokáže výrazne pomôcť pri nastavovaní verejných politík. Aby sme mohli samosprávam poskytnúť podrobnejšie štatistické údaje, rozšírili sme aj užívateľskú registráciu. Najmä pri novinke - anketách, je totiž dôležité vedieť aj to, či sa napríklad požiadavky rôznych vekových skupín obyvateľstva neodlišujú“, doplnil.

Novinky na portáli pozitívne hodnotí aj riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Ctibor Košťál: „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo portál opäť posunúť ďalej pridaním nových funkcií. Vo vylepšovaní portálu chceme pokračovať aj naďalej a veríme, že jeho využívanie bude čoraz atraktívnejšie pre samosprávy, ako aj ich obyvateľov.“

Strategie

Všetky autorove články
Odkaz

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať