SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Odstraňovanie CO2 zo vzduchu je už nevyhnutné

3

Najpálčivejšou otázkou na klimatickom summite v Glasgowe bolo, či veľké ekonomiky dokážu do roku 2050 znížiť emisie natoľko, aby vytvorili uhlíkovo neutrálny svet. Už menej sa hovorilo o nástrojoch a technikách na odstraňovanie CO2 priamo zo vzduchu. Ich dôležitosť v klimatickej agende však rýchlo rastie. Dokonca aj vedci, ktorí sa k ich uskutočniteľnosti stavajú skepticky, sa zhodujú, že bez odstraňovania oxidu uhličitého (carbon dioxide removal – CDR) čiže „negatívnych emisií“ bude mimoriadne ťažké splniť cieľ Parížskej dohody, ktorým je obmedziť globálne otepľovanie pod 2 °C.

V zásade existujú dva spôsoby, ako extrahovať CO2 zo vzduchu. Jeden z nich je zvýšiť kapacitu prírody absorbovať a hromadiť uhlík. Obnova zničených lesov, magrovov, zvyšovanie absorpcie uhlíka v skalách alebo oceánoch – to všetko tvorí súčasť „riešení založených na prírode“. Druhý spôsob, nazývaný priame zachytávanie zo vzduchu, využíva chemické procesy na odstránenie CO2, potom ho recykluje na priemyselné použitie alebo ho uzamkne v poréznych skalných formáciách, nevyužitých uhoľných slojoch alebo slaných vodonosných vrstvách.

Variácia známa ako “bioenergia so zachytávaním a ukladaním uhlíka” (bioenergy with carbon capture and storage – BECCS) kombinuje prvky z oboch prístupov. Drevené pelety alebo iná biomasa sa premieňajú na biopalivá alebo sa spaľujú na pohon turbín, ktoré vyrábajú elektrinu. Emitovaný oxid uhličitý je zhruba eliminovaný CO2 absorbovaným počas rastu rastlín. Keď sa však oxid uhličitý z výfukových plynov elektrárne odčerpá a uloží pod zem, tento proces sa stáva čistou negatívnou technológiou.

No aj keby svet začal každoročne znižovať znečistenie uhlíkom o tri, štyri alebo päť percent, očakáva sa, že niektoré odvetvia, ako napríklad výroba cementu a ocele, diaľková letecká doprava a poľnohospodárstvo, si udržia úroveň uvoľnovania emisií po celé desaťročia. V augustovej správe Medzivládneho panela OSN pre zmenu klímy sa jasne uvádza, že hranica 1,5 °C bude v najbližších desaťročiach prekročená bez ohľadu na to, ako agresívne sa budú skleníkové plyny znižovať. CO2 sa v atmosfére udrží celé stáročia, čo znamená, že jediný spôsob, ako do roku 2100 znížiť priemernú teplotu povrchu Zeme pod túto hranicu, je odčerpať časť tohto plynu zo vzduchu.

Návrh z roku 2019 na odčerpanie prebytočného CO2 vysadením bilióna stromov vyvolal obrovské vzrušenie v médiách a medzi plynárenskými a ropnými spoločnosťami, ktoré urobili zo zalesňovania kompenzácie hlavný pilier svojich pokusov o zladenie s cieľmi Parížskej zmluvy. Túto myšlienku však ostro kritizovali odborníci, ktorí poukazovali na to, že by si vyžadovala premenu dvojnásobku plochy Indie na monokultúrne stromové farmy. Okrem toho vysádzanie stromov na pohlcovanie CO2 je v poriadku, až kým lesy nezhoria pri požiaroch v dôsledku zmeny klímy.

Spomedzi všetkých metód odstraňovania oxidu uhličitého patrí priame zachytávanie oxidu uhličitého v ovzduší medzi najmenej rozvinuté, ale najviac sa o ňom hovorí. V skutočnosti je priame zachytávanie zo vzduchu rozsiahly priemyselný proces, ktorý si vyžaduje obrovské množstvo energie. Súčasná technológia je veľmi vzdialená od vyriešenia tohto problému. Napríklad množstvo CO2, ktoré za rok odčerpá najväčšie zariadenie na priame zachytávanie zo vzduchu na svete (4000 ton), ktoré nedávno na Islande otvorila spoločnosť Climeworks, sa rovná trom sekundám vypúšťania súčasných globálnych emisií (40 miliárd ton).

Začiatkom tohto roka chcel tím výskumníkov Kalifornskej univerzity v San Diegu zistiť, o koľko by priame zachytávanie zo vzduchu mohlo znížiť koncentrácie CO2 pri rôznych emisných scenároch. Za predpokladu, že by sa do tejto technológie investovalo odteraz bilión dolárov ročne, podľa modelov by sa priamym zachytávaním zo vzduchu znížili globálne emisie približne o dve miliardy ton CO2 ročne do roku 2050. No len v spojení s najambicióznejším scenárom znižovania emisií uhlíka by to stačilo na to, aby sa teploty do roku 2100 po zvýšení o 2 °C opäť znížili približne o 1,7 °C.

Priame zachytávanie vzduchu sa teší vlne podpory zo strany podnikov. Podľa niektorých názorov tu však hrozí nebezpečenstvo, že niektoré spoločnosti môžu hovoriť o budúcom odstraňovaní oxidu uhličitého namiesto toho, aby znižovali emisie už dnes. „Čistá nula do roku 2050 už dávno nestačí,“ povedal David King, predseda Poradnej skupiny pre klimatickú krízu. „Musíme prehodnotiť globálne ciele nad rámec čistej nuly a zaviazať sa k čistým negatívnym stratégiám.“

Zdroj: barrons.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

3 komentáre

EI3 reakcia na: Odstraňovanie CO2 zo vzduchu je už nevyhnutné

14.11.2021 13:11
Nedavno som cital zasa clanok, ktory hovoril o tom, ze metan ma vacsi vplyv na klimaticku zmenu ako CO2. A hlavny producent metanu je dobytok. Ked som nad tym rozmyslal, tak v dobe dinosaurov co prideli dinosari? A tie stada bizonov v amerike?
Reagovať

Lacko bludy reakcia na: Odstraňovanie CO2 zo vzduchu je už nevyhnutné

8.11.2021 08:11
Lacko pohni mozgom
Reagovať

RE: Fakt si myslíš, že pomáhaš spoločnosti týmito komentármi, ale škodíš tu. Mal/mala by si sa nad sebou zamyslieť. reakcia na: Lacko bludy

8.11.2021 16:11
Fakt si myslíš, že pomáhaš spoločnosti týmito komentármi, ale škodíš tu. Mal/mala by si sa nad sebou zamyslieť.
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať